MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Didaktika

Šifra: 71247
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović
Izvođači: Antonela Mrsić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta da se studenti upoznaju sa pojmom i predmetom didaktike; upoznaju teorijsko-metodološku utemeljenost didaktike i temeljne didaktičke pojmove; da se upoznaju sa didaktičkim sustavima obrazovanja i nastave s kritičkim i stvaralačkim odnosom prema didaktičkoj teoriji i praksi; da se upoznaju s procesom planiranja i programiranja nastave (kurikularnim pristupom) i da se osposobe za izradu nastavnog programa; da se upoznaju s teorijom kurikuluma; da se upoznaju s elementima nastavne situacije i drugih odgojno-obrazovnih situacija; da
upoznaju sa komunikacijskim procesima u nastavi; da se upoznaju s elementima koji utječu na odgojno-obrazovno ozračje; da se osposobe za transfer i interferenciju spoznaja iz didaktike na različite situacije nastave i odgojno-obrazovnih procesa; da se motiviraju za istraživački rad na području didaktike i za nastavnički poziv
Literatura:
 1. odabrana poglavlja
 2. Mušanović, M., Vasilj, M. Kovačević, S.: Vježbe iz didaktike
 3. odabrana poglavlja
Preporučena literatura:
 1. Bežen, A., Jelavić, F., Kujundžić, N., Pletenac, V.: Osnove didaktike
 2. Jelavić, F.: Didaktičke osnove nastave
 3. Jensen, E.: Super-nastava
 4. Kyriacou, C.: Temeljna nastavna umijeća
 5. Kramar, M.: Načrtovanje in priprava izobraževalno-vzgojnega dela v šoli
 6. Kovačević, S., Mušanović, L.: Od transmisije do majeutike-modeli nastave
 7. Marentič-Požarnik, B., Strmčnik, F., Cencič, M., Blažič, M.: Izbrana poglavlja iz didaktike
 8. Marsh, J.C.: Kurikulum: temeljni pojmovi
 9. Meyer, H.: Didaktika razredne kvake. Rasprave o didaktici, metodici i razvoju škole
2. semestar
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Anglistika (nastavnički smjer)
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Filozofija
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (nastavnički smjer)
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Njemački jezik i književnost
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Pedagogija
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Povijest (nastavnički smjer)
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Povijest umjetnosti
Zajednički obvezni predmeti ljetni semestar - Redovni studij - Talijanistika (nastavnički smjer)
Termini konzultacija: