MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Adresa Odsjeka: Poljička cesta 35, 21000 Split  

 

Pročelnica Odsjeka:
izv. prof. dr. sc. Tonija Andrić
tonija@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Snježana Buble, oec.

e-mail: snjezana@ffst.hr

tel: 021/545-546

 

 

Studentska služba:

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-542

 

Odsjek za povijest osnovan je akad. god. 2003./2004. kao dislocirani studij povijesti zagrebačkog Filozofskog fakulteta. Danas, nakon više od desetljeća rada, djeluje kao ustrojbena jedinica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu na kojoj godišnje u prosjeku studira oko 150 studenata.

Odsjek je ustrojen kroz dvije katedre – Katedru za starovjekovnu i srednjovjekovnu povijest te metodologiju historijske znanosti i Katedru za novovjekovnu i suvremenu povijest na kojima radi ukupno 11 nastavnika, od čega 10 u znanstveno-nastavnim zvanjima te 1 u suradničkom zvanju asistenta. U nakani stvaranja vlastitog prepoznatljivog identiteta splitski studij povijesti polazi od vezanosti svoje sredine uz jadranski prostor, povezanosti Odsjeka i njegovih nastavnika sa srodnim institucijama na mediteranskoj obali te naglašenim jadranskomediteranskim inicijativama u okviru Hrvatske i Europske unije.

Odsjek nudi studij povijesti na svim sveučilišnim razinama, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij povijesti te poslijediplomski doktorski studij povijesti.

Pri Odsjeku djeluje i Centar za istraživanje lokalne povijesti i rodoslovlja te studentska udruga Toma Arhiđakon – ISHA Split. Odsjek podržava mobilnost studenata i nastavnika u okvirima programa Erasmus i Ceepus.

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Preddiplomski sveučilišni studij povijesti pretpostavlja 3-godišnje obrazovanje kroz 6 sveučilišnih semestara u području nacionalne i svjetske historije.

Preddiplomska razina studiranja nudi osnovna znanja iz povijesti kroz temeljene, obvezne i izborne kolegije u kojima se lokalna i nacionalna historija interdisciplinarno poučavaju u sklopu šire, europske i svjetske makrohistorijske slike, u svim povijesnim razdobljima, od prapovijesti do suvremenog doba.

Završetkom preddiplomskog studija student ostvaruje ukupno 180 ECTS-a i stječe titulu prvostupnika (baccalaureus). Na tržištu rada kompetentan je za poslove u polju društveno-humanističkih znanosti, posebice za rad u kulturi i turizmu.

 

DIPLOMSKI STUDIJ

Diplomski sveučilišni studij povijesti viša je razina studiranja koju mogu upisati samo studenti sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem povijesti na bilo kojem hrvatskom sveučilištu.

Ovaj studij pretpostavlja dodatno 2-godišnje obrazovanje kroz 4 sveučilišna semestra na kolegijima koji studentu pružaju detaljniji uvid u pojedine povijesne pojave, procese i fenomene.

Diplomski studij povijesti ima dva usmjerenja – nastavnički smjer te istraživački smjer. 

Nastavnički smjer priprema studente za poučavanje povijesti kroz sustav hospitacija u osnovnim i srednjim školama čime student stječe sve nastavničke kompetencije potrebne na tržištu rada.

Na koncu studija ostvaruje 120 ECTS-a i titulu magistra edukacije povijesti (mag. edu. hist.).

Na istraživačkom usmjerenju diplomskog studija povijesti s tri modula: starovjekovna povijest, srednjovjekovna povijest te novovjekovna i suvremena povijest, studenta se oprema potrebnim znanjima i vještinama za samostalano proučavanje arhivske građe i njezinu kritičku interpretaciju suvremenim historičarskim alatima, metodama i pristupima.

Završetkom studija student stječe 120 ECTS-a, titulu magistra povijesti (mag. hist.) i mogućnost zaposlenja u znanosti i visokom školstvu.


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Aleksandar Jakir Email  
prof. dr. sc. Marko Trogrlić Email 223
prof. dr. sc. Josip Vrandečić Email 202

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Tonija Andrić Email 123
izv. prof. dr. sc. Ivan Basić Email 219
izv. prof. dr. sc. Mladenko Domazet Email 202
izv. prof. dr. sc. Edi Miloš Email 223A

Docent

doc. dr. sc. Ivan Matijević Email 218
doc. dr. sc. Marko Rimac Email 207
doc. dr. sc. Nikša Varezić Email 219

Asistent

Zvonimir Forker Email A-223

Povjera predavanja

mr. sc. Jure Hrgović Email Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Antički grad na istočnoj obali Jadrana 1 diplomski  
Europska i svjetska povijest 19. stoljeća 4 preddiplomski  
Europska i svjetska povijest 20. stoljeća, I. 5 preddiplomski  
Europska i svjetska povijest 20. stoljeća, II. 6 preddiplomski  
Europska i svjetska povijest ranoga novog vijeka 3 preddiplomski  
Europska i svjetska povijest srednjeg vijeka 2 preddiplomski  
Habsburška Monarhija i jadranski prostor (1526.-1790.) 1, 3 diplomski  
Habsburška Monarhija i jadranski prostor (1790.-1918.) 2 diplomski  
Historiografski praktikum 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Hrvatska i Jadran od 1918. do 1941. 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Hrvatska i Jadran od 1941. do danas 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Hrvatska povijest 1918.-1945. 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Hrvatska povijest 19. stoljeća 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Hrvatska povijest nakon 1945. 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Hrvatska povijest ranog novog vijeka 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Hrvatska povijest srednjeg vijeka 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Hrvatsko društvo u XX. stoljeću, I. 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Hrvatsko društvo u XX. stoljeću, II. 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Jadranski prostor i Osmansko carstvo 1, 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3
Latinski jezik za povjesničare, I. 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Latinski jezik za povjesničare, II. 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Mediteranski svijet u ranome novom vijeku 2 diplomski  
Metodika nastave povijesti, I. 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Metodika nastave povijesti, II. 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Metodologija znanstvenog rada 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Nastavna praksa u školi 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Pomoćne povijesne znanosti, I. 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Pomoćne povijesne znanosti, II. 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Pomoćne povijesne znanosti, III. 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Povijest Grčke i Rima sa starom poviješću hrvatskih zemalja 1 preddiplomski  
Povijest historiografije 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Povijest starih civilizacija 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Srednjovjekovni grad na istočnome Jadranu: Postanak i društveni rast 1 diplomski  
Suvremena historiografija 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Svakodnevni život jadranskoga srednjovjekovlja 2 diplomski  
Crkva i Kršćanstvo u prvim stoljećima 1 preddiplomski  
Diplomski rad (diplomski studij-povijest) 4 diplomski  
Društvena povijest Dalmacije u 16. i 17. stoljeću 4 preddiplomski  
Historijska geografija Hrvatske 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Historiografija ranovjekovnog Mediterana 4 preddiplomski  
Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Hrvatski seljački pokret od početaka do 1918. 1, 2, 3, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Kršćanstvo i Crkva u Dalmaciji u ranom srednjem vijeku 2 preddiplomski  
Latinski jezik, I. 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Latinski jezik, II. 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Migracije na području Dalmacije u novom vijeku 3 preddiplomski  
Novovjekovna povijest Francuske 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Poleogeneza Splita na razmeđu kasne antike i ranog srednjeg vijeka 1, 2, 3, 4 diplomski  
Politički portreti iz hrvatskog 20. stoljeća 5 preddiplomski  
Poučavanje kontroverznih i osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, II 2 diplomski  
Poučavanje kontroverznih osjetljivih pitanja u nastavi povijesti, I 1, 2, 3, 4 diplomski  
Povijest Dubrovačke Republike 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Povijest hrvatskog glagoljaštva 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Povijest Mletačke Republike 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Povijest Splita u kasnom Srednjem vijeku 1 preddiplomski  
Povijest Sveučilišta. Rađanje i razvoj jedne europske institucije 2 preddiplomski  
Rimski vojnici u Saloni 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Svijet otoka Hvara u osvit suvremenog doba 5 preddiplomski  
Umijeće ratovanja u starome svijetu 1, 2, 3, 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 2, 3, 4
Završni rad - Povijest 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6

RASPORED NASTAVE

ZAVRŠNI I DIPLOMSKI RAD

STUDIJSKI PROGRAMI

Korisne poveznice

Obavijesti

20.09.2021
Primanje studenata prve godine preddiplomskih studija održat će se u ponedjeljak, 27. rujna 2021. godine prema sljedećem  rasporedu
03.09.2021
U priloženim datotekama nalazi se raspored obrana završnih radova i polaganja tezarija 2020-2021. te naputak za polaganje tezarija. /_news/38229/Zavrsni i diplomski 2020-2021.docx /_news/38229/Raspored obrana Zavrsnih radova i polaganja Tezarija 2020-2021.xlsx /_news/38229/Naputak_za_polaganje_Zavrsnog_ispita_(Tezarija)_na_preddiplomskom_studiju_Povijesti.pdf
23.08.2021
U utorak 24. kolovoza 2021. u 21:00 sat  Muzej općine Jelsa / Trg sv. Ivana održat će se predstavljanje knjige dr. sc. Mladena Domazeta Jelsa u vrtlogu općih procesa i lokalnih inicijativa 1868. – 1941. Više o samom događaju možete vidjeti na linku /_news/39142/Domazet pozivnica_jpeg.jpg
22.04.2021
Dana 27. travnja 2021. g. (utorak) u 15.45 sati, na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu održat će se javna tribina povodom obilježavanja 30. godišnjice osnivanja 4. gardijske brigade HV-a. Više o samom događaju u privitku  /_news/40245/Obavijest o odrzavanju javne tribine.docx
24.02.2021
Popisi studenata po predmetima 1. godina preddiplomskog studija 2. godina preddiplomskog studija 3. godina preddiplomskog studija 1. godina diplomskog studija Studenti koji imaju koliziju iz opravdanih razloga (npr. upisani predmeti više i niže godine) obvezni su javiti se na  mvukojev@ffst.hr  radi promjene grupa. Studenti koji ponovno upisuju neki predmet i zbog toga imaju koliziju, trebaju se javiti predmetnim profesorima radi reguliranja predmetnih obveza (studenti ostaju na popisima).
26.01.2021
Studentima će upis kolegija iz ljetnog semestra (obveznih i izbornih) biti omogućen putem studomata od 1. do 4. veljače 2021.
29.09.2020
Studenti koji su u ak.god. 2020/2021 upisali drugi put neki od predmeta s prethodne godine studija (jer ga nisu položili), nastavu iz tog, ponovno upisanog predmeta, u pravilu pohađaju stalno on-line. Iznimno, ako student procijeni da mu je nužno uključiti se i u dio nastave koja se odvija u zgradi Fakulteta (svaki drugi tjedan, prema abecednoj tjednoj izmjeni), dužan je javiti se predmetnom nastavniku i o tome ga obavijestiti. 
06.03.2017
Na 7. sjednici Fakultetskog vijeća u akad. god. 2016./2017. održanoj 14. 2. 2017. godine donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o diplomskom i završnom radu, kojim je propisano da su  Izjava o akademskoj čestitosti   i  Izjava o suglasnosti za korištenje autorskog djela  sastavni dio svakog diplomskog, odnosno završnog rada koji se izrađuju na Filozofskom fakultetu u Splitu. Navedene obrasce možete pronaći na stranicama odsjeka pod linkom  Završni i diplomski rad.