MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Repozitorij

Repozitorij je prazan

 

Adresa: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:
doc. dr. sc. Ivana Restović
irestovic@ffst.hr

 

Administrativni referent:

Snježana Lauš

e-mail: slaus@ffst.hr

telefon: 021/545-550

 

Studentska služba:

adresa: Poljička cesta 35

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-568

 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij obrazuje buduće učiteljice i učitelje razredne nastave koji su temelj obveznog osnovnoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Svojim širokim obrazovanjem u društvenim, humanističkim i prirodnim znanostima, učitelji razredne nastave svestrani su i interdisciplinarni stručnjaci koji djeluju kako u odgojno-obrazovnim institucijama tako i u raznim drugim područjima ljudskih djelatnosti.

Za stjecanje zvanja magistra primarnog obrazovanja (mag. prim. educ.) traje pet (5) godina ili deset (10) semestara te se ukupno ostvaruje 300 ECTS bodova, a provodi se kroz temeljni učiteljski studij i izabrani modul.

Temeljni učiteljski studij sastoji se od dvaju dijelova:

  • dijela koji se bavi područjem odgojnih i psiholoških znanosti i
  • dijela koji se bavi nastavnim područjima i njihovim metodikama.

Smjerovi koje studenti biraju uz temeljni studij jesu:

  • MODUL 1: Rano učenje stranoga jezika
  • MODUL 2: Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) u učenju i poučavanju
  • MODUL 3: Obrazovanje za održivi razvoj

Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Snježana Dobrota Email  
prof. dr. sc. Nikola Glamuzina Email 233
prof. dr. sc. Sonja Kovačević Email 213

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Helena Dragić Email 216
izv. prof. dr. sc. Vesna Kostović-Vranješ Email 201
izv. prof. dr. sc. Gloria Vickov Email 13 b
izv. prof. dr. sc. Lidija Vlahović Email 19

Docent

doc. dr. sc. Bruno Ćurko Email  
doc. dr. sc. Damir Jurko Email 2
doc. dr. sc. Dubravka Kuščević Email 21
doc. dr. sc. Gordana Laco Email 1
doc. dr. sc. Lada Maleš Email 218
doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga Email 215
doc. dr. sc. Irena Mišurac Email 21
doc. dr. sc. Ivana Odža Email 216
doc. dr. sc. Ivana Restović Email 202
doc. dr. sc. Suzana Tomaš Email  

Viši predavač

v. pred. Nives Baranović Email 3

Predavač

pred. dr. sc. Marijo Krnić Email 210

Viši lektor

v. lekt. Siniša Ninčević Email 3

Povjera predavanja

mr. sc. Ana Sarić Email 309

Poslijedoktorand

dr. sc. Mila Bulić Email 203

Asistent

dr. sc. Bojan Babin Email 214
dr. sc. Eva Jakupčević Email 309
Josipa Jurić Email 218

Docent

doc. dr. sc. Jelena Nakić Email  

Naslovni predavač

pred. Ana Babić Email  
pred. Tina Barun Email  
pred. Jadranka Buvinić Email  
pred. Silvana Stanić Email  

Naslovni viši predavač

v. pred. Dijana Dvornik Email  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
DIDAKTIČKA PRAKSA 4 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
DIDAKTIKA 3 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
DIPLOMSKI RAD 10 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
ENGLESKI JEZIK I 1 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
ENGLESKI JEZIK II 2 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
FILOZOFIJA ODGOJA 1 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
GEOGRAFIJA 5 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
GLAZBENA KULTURA 6 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
HRVATSKA DJEČJA KNJIŽEVNOST 6 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
HRVATSKI JEZIK I 1 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
HRVATSKI JEZIK II 2 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
INFORMATIKA 1 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
INSTRUMENTALNI PRAKTIKUM 4 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
ISTRAŽIVAČKA PRAKSA 9 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
JEZIČNA KULTURA 3 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
KINEZIOLOŠKA METODIKA I 5 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
KINEZIOLOŠKA METODIKA II 6 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
KINEZIOLOŠKA METODIKA III 7 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
Kineziološka rekreacija 1 1 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Kineziološka rekreacija 2 2 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Kineziološka rekreacija 3 3 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
KNJIŽEVNOST ZA MLADEŽ 5 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
LIKOVNA KULTURA 6 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
LOGIKA 4 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
MATEMATIKA 2 4 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
MATEMATIKA 3 5 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
MATEMATIKA I 3 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
MEDIJSKA KULTURA 4 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
METODIČKA PRAKSA I 6 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
METODIČKA PRAKSA II 8 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
METODIKA NASTAVE GLAZBENE KULTURE I 7 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
METODIKA NASTAVE GLAZBENE KULTURE II 8 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
METODIKA NASTAVE GLAZBENE KULTURE III 9 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
METODIKA NASTAVE HRVATSKOGA JEZIKA I 8 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
METODIKA NASTAVE HRVATSKOGA JEZIKA III 10 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
METODIKA NASTAVE HRVATSKOG JEZIKA II 9 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE I 7 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE II 8 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
METODIKA NASTAVE LIKOVNE KULTURE III 9 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
METODIKA NASTAVE MATEMATIKE I 7 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
METODIKA NASTAVE MATEMATIKE II 8 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
METODIKA NASTAVE MATEMATIKE III 9 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA I 8 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA II 9 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
METODIKA NASTAVE PRIRODE I DRUŠTVA III 10 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
METODOLOGIJA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOG RADA 7 integrirani preddiplomski i diplomski  
NOTNO PISMO 3 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
OBITELJSKA PEDAGOGIJA 6 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
OSNOVE KINEZIOLOGIJE 4 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
OSNOVE PEDAGOGIJE 2 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
OSNOVE RAZVOJNE PSIHOLOGIJE 1 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
PEDAGOGIJA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA 5 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
PEDAGOŠKA STATISTIKA 7 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
POVIJESNA FENOMENOLOGIJA 2 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
PRIRODOSLOVLJE 6 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
PSIHOLOGIJA MOTIVACIJE I SOCIJALIZACIJA U RAZREDU 4 integrirani preddiplomski i diplomski  
PSIHOLOGIJA UČENJA I POUČAVANJA 3 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
RAČUNALNI PRAKTIKUM 2 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
RAZVOJNA PSIHOLOGIJA DJETINJSTVA I ADOLESCENCIJE 2 integrirani preddiplomski i diplomski  
SOCIOLOGIJA 2 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
SOCIOLOGIJA ODGOJA I OBRAZOVANJA 10 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
UVOD U POVIJEST 1 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
VOKALNO-INSTRUMENTALNI PRAKTIKUM 5 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Akademsko pisanje 10, 4, 6, 8 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 4, 6, 8
ARGUMENTACIJA I FILOZOFIJA JEZIKA 8 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
ASPEKTI ANGLOFONE KULTURE 7 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
ČOVJEK, ZDRAVLJE I OKOLIŠ 10 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
DEMOKRACIJA U TEORIJI I PRAKSI 8 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 8
DJEČJA KNJIŽEVNOST NA ENGLESKOM JEZIKU 8 integrirani preddiplomski i diplomski  
DJELATNOSTI U RAZVOJU EKOLOŠKE OSJETLJIVOSTI DJECE 1, 3, 5, 7, 9 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5, 7, 9
ENGLESKA FONETIKA I FONOLOGIJA 3 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
ENGLESKA GRAMATIKA (VRSTE RIJEČI) 6 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
ENGLESKI JEZIK I LINGVISTIKA - UVOD 5 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
ETIKA 5 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
FILOZOFIJA I ODRŽIVI RAZVOJ 7 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
HIDROGEOGRAFIJA I HIDROGEOGRAFSKE POSEBNOSTI HRVATSKE 1, 3, 5, 7, 9 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5, 7, 9
HRVATSKA JEZIČNA BAŠTINA 6 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
HRVATSKA KNJIŽEVNA BAŠTINA 10, 2, 4, 6, 8 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 2, 4, 6, 8
Implicitna pedagogija 1, 3, 5, 7, 9 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5, 7, 9
INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ZA DJECU ŠKOLSKE DOBI 7 integrirani preddiplomski i diplomski  
INTEGRIRANE JEZIČNE VJEŠTINE 4 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
INTERKULTURALNO GLAZBENO OBRAZOVANJE 5 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
ISTRAŽIVAČKI USMJERENA NASTAVA PRIRODE I DRUŠTVA 10, 2, 4, 6, 8 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 2, 4, 6, 8
IZVANUČIONIČKA NASTAVA U OBRAZOVANJU ZA ODRŽIVI RAZVOJ 10 integrirani preddiplomski i diplomski  
JEZIČNE VJEŽBE 1 5 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
JEZIČNE VJEŽBE III 7 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
JEZIČNE VJEŽBE II (VJEŠTINE PISANJA) 6 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
KINEZIOLOŠKA KULTURA 1, 3, 5, 7, 9 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5, 7, 9
LIKOVNA GRUPA KAO OBLIK IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI 1, 3, 5, 7, 9 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5, 7, 9
LIKOVNA UMJETNOST NA TLU HRVATSKE 7 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7
METODIKA DODATNE NASTAVE MATEMATIKE 10, 8 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 8
METODIKA NASTAVE ENGLESKOGA JEZIKA U RANOJ ŠKOLSKOJ DOBI 9 integrirani preddiplomski i diplomski  
METODIKA RADA S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA 10, 8 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 8
MIKROHISTORIJA I KULTURNA BAŠTINA 6 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
NAPREDNI MODELI NASTAVE 10, 6, 8 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 6, 8
OBLIKOVANJE NASTAVNIH SADRŽAJA U SUSTAVU E-UČENJA 8 integrirani preddiplomski i diplomski  
OBRAZOVANJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ U PRIMARNOM OBRAZOVANJU 3 integrirani preddiplomski i diplomski  
ODABRANA PODRUČJA POČETNE NASTAVE MATEMATIKE 10, 2, 4, 8 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 2, 4, 8
PARTNERSTVO OBITELJI I ŠKOLE 7, 9 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 7, 9
PEDAGOŠKA KOMUNIKACIJA 3, 5, 7, 9 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5, 7, 9
PRAKTIKUM I ŠKOLSKA PRAKSA 10 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
PRAVO U SVAKODNEVICI 1, 3, 5, 7, 9 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5, 7, 9
PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U OBRAZOVANJU 10, 2, 4, 6, 8 integrirani preddiplomski i diplomski  
PROGRAMIRANJE ZA DJECU ŠKOLSKE DOBI 1 3 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
PROGRAMIRANJE ZA DJECU ŠKOLSKE DOBI 2 4 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
PROJEKTIRANJE SUSTAVA ZA E-UČENJE 9 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
SCENSKA KULTURA 10, 2, 4, 6, 8 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 2, 4, 6, 8
SOCIJALNA EKOLOGIJA 3 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
SUSTAVI POUČAVANJA NA DALJINU 6 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
SUSTAVI ZA E-UČENJE 5 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
SUVREMENE NASTAVNE STRATEGIJE U NASTAVI PRIRODE I DRUŠTVA 1, 3, 5, 7, 9 integrirani preddiplomski i diplomski  
Školska pedagogija 3, 5, 7, 9 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3, 5, 7, 9
TALIJANSKI JEZIK I 1, 3, 5, 7, 9 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5, 7, 9
TALIJANSKI JEZIK II 10, 2, 4, 6, 8 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 2, 4, 6, 8
TALIJANSKI JEZIK III 1, 3, 5, 7, 9 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5, 7, 9
TALIJANSKI JEZIK IV 10, 2, 4, 6, 8 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 2, 4, 6, 8
TEORIJA I PRAKSA GOVORENJA I GOVORNE INTERPRETACIJE 1, 3, 5, 7, 9 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1, 3, 5, 7, 9
UČENJE ENGLESKOG JEZIKA U RANOJ ŠKOLSKOJ DOBI 8 integrirani preddiplomski i diplomski  
UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA 9 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9
Uvod u jezičnu stilistiku 10, 6, 8 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10, 6, 8
VREDNOVANJE SUSTAVA ZA E-UČENJE 10 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 10
ZAŠTITA OKOLIŠA 9 integrirani preddiplomski i diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 9

Obavijesti

06.10.2021
Poštovani studenti, molimo vas da svojim sudjelovanjem u on-line istraživanju koje se bavi interkulturalnom osjetljivošću studenata učiteljskih studija u Republici Hrvatskoj pomognete u izradi doktorske disertacije kolege Denisa Jurkovića sa Sveučilišta u Zadru. Poveznica na anketu:  https://forms.gle/i5vvMFiy4fgYmhJS7
24.09.2021
Nastava iz predmeta Psihologija učenja i poučavanja za studente druge godine učiteljskog studija će početi u utorak, 28. rujna u 17 i 30, u terminu predavanja (seminari se taj dan neće održati). 
20.09.2021
Primanje studenata prve godine integriranog studija akad. god. 2021./2022. održat će se u ponedjeljak, 27. rujna 2021. prema sljedećem rasporedu . 

Dokumenti

STUDIJSKI PROGRAMI

DIPLOMSKI RAD

Korisne poveznice