MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Integrated Curriculum of Early and Preschool Education 2

Code: 120213
ECTS: 5.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Ivana Visković
Lecturers: Jelena Topić - Seminar
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 30
Seminar 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Training for development of integrated curriculum in the practice of early and preschool education.
Literature:
  1. Duran, M.: Dijete i igra.
  2. http://www.unizd.hr/Portals/41/elektronicka_izdanja/Psihologija_djecje_igre.pdf?ver=2017-09-08-103902-427
  3. Visković, I.: Odgojno-obrazovni aspekti igre djece i roditelja u obitelji. U B. Mendeš (ur.), Dijete, igra, stvaralaštvo.
  4. Miljak, A: Življenje djece u vrtiću
  5. Rade, R: Poticanje ranog govorno-jezičnog razvoja
  6. Peteh, M: Radost igre i stvaranja
  7. Velički, V: Pričanje priča - stvaranje priča
Optional literature:
  1. Starc, B. i dr.: Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi
  2. Slunjski, E: Razvoj jezika i rane pismenosti u dječjem vrtiću. u: Hočevar, A. i Mažgon, J. (ur.). Opismenjavanje učenk in učencev, pismenost mladih i odraslih (zbornik prispekov)
Prerequisit for:
Enrollment :
Attended : Integrated Curriculum of Early and Preschool Education 1
Attended : Pedagogy of Early and Preschool Education 2
4. semester
Mandatory course - Regular studij - Undergraduate University Study Programme in Early and Preschool Education
Consultations schedule: