MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Studentska služba

  dipl.uč. Ines Kurtov Email  
  mag. philol. angl. Ivana Pisac Šumić Email  
  struč.spec.admin.publ. Ivana Selak Email  
  dipl.uč. Antonija Šošić Email  

  OBRASCI

  28.09.2022

  Natječaj za obavljanje stručne prakse u nastavnoj bazi HNK Hajduk š.d.d. Split

  Raspisuje se natječaj za upis kolegija „Stručna praksa u nastavnoj bazi“ na sveučilišnom diplomskom studiju Pedagogija u zimskom semestru akademske godine 2022./2023. Zainteresiranim kandidatima nudi se sljedeći program:
  1. HNK Hajduk Split š. d. d. – opće pedagoške aktivnosti s naglaskom na instruktivni rad iz područja engleskog jezika (2 mjesta, studenti pedagogije i engleskog jezika i književnosti)
  S obzirom na potrebe iskazane u programu za koji se raspisuje natječaj, na natječaj se mogu prijaviti studenti 2. godine te apsolventi diplomskog studija pedagogije. Prijava se šalje isključivo elektronskom poštom na adresu: strucna.praksa@ffst.hr
  Prijave se zaprimaju zaključno s 5. listopada 2022.
  Poruka elektroničke pošte s prijavom treba biti naslovljena (Subject) Stručna praksa PED ENG.
  Prijava mora sadržavati:
  - informacije o kandidatu:
  o ime i prezime
  o JMBAG – (broj ispod slike u Studomatu)
  o kontakt (telefon + email)
  - prijepis ocjena (studentima FFST-a dostupno preko usluge e-građani)
  - motivacijsko pismo (do max 500 riječi) koje treba sadržavati kratak prikaz eventualnog dosadašnjeg iskustva i razloge odabira određenog programa. Preporučuje se da se u motivacijskom pismu kratko navedu nastavne i izvannastavne obveze koje eventualno utječu na moguće vrijeme obavljanja stručne prakse.
  Nepotpune ili neispravno dostavljene prijave neće se razmatrati.
  Prilikom odabira kandidata ocjene će se vrednovati kao 1/3, a motivacijsko pismo kao ostalih 2/3 bodova (najviše je moguće 15 bodova). U slučaju jednakog broja bodova, kandidate se može pozvati na dodatni intervju.

  Napomene za kandidate:
  ECTS bodovi ostvareni ovim kolegijem su dodatni tj. računaju se iznad obvezne kvote od 120 (diplomski) bodova. Pohađanje kolegija bilježi se u dodatnoj ispravi o završetku studija (Diploma Supplement). Po ostvarenom pravu upisa kolegija, kandidati se upućuju u studentsku referadu kako bi im se kolegij dodao u upisni list.
  Upisom kolegija student se obvezuje na obavljanje svih zadaća određenih programom. Obveze kolegija „Stručna praksa u nastavnoj bazi“ moraju se zadovoljavajuće obaviti prije obrane diplomskog rada.
  U nastavku ovog dokumenta nalaze se radni zadaci za studente na stručnoj praksi u nastavnoj bazi.

  Natječaj (pdf)

  Popis obavijesti