MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Privrženost u cjeloživotnoj perspektivi

Šifra: 180342
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ina Reić Ercegovac
Izvođači: dr. sc. Katija Kalebić Jakupčević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Predmet će se realizirati kroz predavanja i seminare. U okviru seminara, studenti će izlagati recentna istraživanja iz područja privrženosti i različitih korelata privrženosti (uloga privrženosti u vršnjačkim i partnerskim odnosima, uloga privrženosti u odnosima na relaciji dijete roditelj u različitim razvojnim stadijima djetinjstva i adolescencije; uloga privrženosti u delinkventnom ponašanju, privrženost i seksualnost; privrženost školi), a predavanja uključuju sljedeće sadržaje:
1. Uvodno predavanje: upoznavanje sa sadržajem kolegija, literaturom, obvezama studenata; podjela seminarskih tema (2P)
2. Osnove teorije privrženosti: psihoanalitički i etološki pristup (2P)
3. Rani radovi J. Bowlby i M. Ainsworth (2P)
4. Razvojna perspektiva - privrženost u ranoj dobi, obrasci privrženosti u ranoj dobi (2P)
5. Eksperimentalna paradigma ispitivanja privrženosti (2P)
6. Obiteljski utjecaji na privrženost (2P)
7. Privrženost u adolescenciji (2P)
8. Privrženost i vršnjački odnosi te prijateljstva (2P)
9. Privrženost u odrasloj dobi, obrasci privrženosti u odrasloj dobi (2P)
10. Stabilnost privrženosti kroz život; međugeneracijski prijenos privrženosti (2P)
11. Ljubavne veze kao privrženi odnosi, partnerski ili bračni odnosi, kvaliteta i stabilnost bračnih veza kao odnosa privrženosti (2P)
12. Metodologija istraživanja privrženosti u odrasloj dobi (2P)
13. Privrženost i psihopatologija (2P)
Literatura:
  1. Vasta, R., Haith, M.M, Miller, S.A: Dječja psihologija
  2. Ćubela Adorić, V. i Lacković Grgin, K: Odabrane teme iz psihologije odraslih
  3. Klarin, M: Razvoj djece u socijalnom kontekstu (odabrana poglavlja)
Preporučena literatura:
  1. Howe, D: Attachment Across the Lifecourse: A Brief Introduction
1. semestar
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 1 (IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: