MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Dijete i mediji

Šifra: 180341
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Morana Koludrović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
U okviru kolegija studenti će se upoznati s temeljnim spoznajama iz područja medijske pedagogije s posebnim naglaskom na utjecaj medija na djecu, kvalitetu pojedinih medija te načine stjecanja medijske kompetentnosti u ranoj i predškolskoj dobi. Studenti će na temelju rezultata znanstvenih i stručnih istraživanja analizirati i vrjednovati utjecaj pojedinih medija na djecu te osmišljavati, analizirati i vrjednovati mogućnosti primjene specifičnih medija u odgojno-obrazovnom radu te u slobodnom vremenu. Poseban naglasak bit će stavljen na kritičko-refleksivnom promišljanju o
kvaliteti različitih medija s kojima se djeca susreću s jedne strane te na na mogućnosti korištenja medija u ustanovama ranog i predškolskog odgoja s druge.
Literatura:
  1. Koludrović, Morana: Život s medijima-G generacija
  2. Ilišin, V.; Marinović Bobinac, A.; Radin, F.: Djeca i mediji
  3. Matijević, M.: Uvjetovanost izbora i didaktičkog oblikovanja medija u nastavnom procesu i učenju
  4. Matijević, M.: Novo (multi)medijsko okruženje i cjeloživotno obrazovanje
  5. Matijević, M.: Hipermedijska obrazovna tehnologija i didaktika medija
Preporučena literatura:
  1. Matijević, M.; Topolovčan, T.: Multimedijska didaktika
  2. razni: Ovisno o pojedinoj temi, bit će ponuđeni različiti internetski izvori i literatura.
1. semestar
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 1 (IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: