MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:

doc. dr. sc. Tanja Brešan Ančić

bresant@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Margareta Vukojević, prof.

e-mail: mvukojev@ffst.hr

tel: 021/545-584

 

Studentska služba:

adresa: Poljička cesta 35

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-542

 

Odsjek za hrvatski jezik i književnost izvodi preddiplomski i diplomski dvopredmetni studij koji je moguće kombinirati s drugim dvopredmetnim studijima na Filozofskom fakultetu u Splitu.

 

Preddiplomski studij

Preddiplomski dvopredmetni studijski program Hrvatskog jezika i književnosti obuhvaća sve temeljne sadržaje iz područja jezikoslovlja i književnosti. Studentima omogućuje razvoj postojećih i usvajanje novih kompetencija iz kroatističke struke.

Završetkom ovog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) ili sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) hrvatskoga jezika i književnosti.

Sveučilišnim prvostupnicima hrvatskog jezika i književnosti pruža se mogućnost za rad u kulturnim i upravnim institucijama, nakladništvu, medijima, turizmu te na suradničkim mjestima na projektima kao i zanimanjima u kojima se traži poznavanje hrvatskog jezika, književnosti i kulture.

Program studija Hrvatskog jezika i književnosti na preddiplomskoj razini usporediv je sa srodnim kroatističkim studijima u Republici Hrvatskoj što omogućuje nesmetanu pokretljivost studenata prema sličnim studijima na drugim sveučilištima u zemlji i inozemstvu.

 

Diplomski studij

 

Diplomski dvopredmetni studijski program Hrvatskog jezika i književnosti strukturiran je dvojako; studenti mogu birati nastavničko ili kulturološko usmjerenje.

Završetkom diplomskog studija nastavničkog usmjerenja student je osposobljen za posao profesora u osnovnim i srednjim školama, a završetkom kulturološkog usmjerenja za, primjerice, uredničke poslove na radiju i televiziji, u znanstvenim i stručnim časopisima, i sl.

Završetkom ovog diplomskog studija stječe se akademski naziv: magistar edukacije  hrvatskog jezika i književnosti (mag. educ. philol. croat.) za nastavničko usmjerenje ili magistar hrvatskog jezika i književnosti (mag. philol. croat.) za kulturološko usmjerenje.


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Marko Dragić Email 310
prof. dr. sc. Boris Škvorc Email 314 (3. kat)

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Gordana Galić Kakkonen Email  
izv. prof. dr. sc. Jagoda Granić Email 206
izv. prof. dr. sc. Katarina Lozić Knezović Email  
izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić Email 235
izv. prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova Email 234
izv. prof. dr. sc. Marijana Tomelić Ćurlin Email 1. kat: soba 234

Docent

doc. dr. sc. Lucijana Armanda Šundov Email 206
doc. dr. sc. Tanja Brešan Ančić Email  
doc. dr. sc. Eni Buljubašić Email 206

Viši predavač

v. pred. Helena Burić Email  

Viši lektor

v. lekt. dr. sc. Josipa Korljan Bešlić Email Poljička 35, ured 244
v. lekt. dr. sc. Josip Lasić Email 244

Asistent

dr. sc. Nikola Sunara Email  

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Inoslav Bešker Email  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Dijalektologija 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Europske književne tradicije 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Fonetika i fonologija 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Hrvatska književnost 20. stoljeća 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Hrvatska književnost od katoličke obnove do romantizma 4 preddiplomski  
Hrvatska književnost srednjeg vijeka i renesanse 3 preddiplomski  
Hrvatska usmena književnost 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Hrvatski jezik u pismu i govoru 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Jezične vježbe 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Jezik i različiti diskursi 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Književnost i zbilja 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Leksikologija i onomastika 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Metode istraživanja u filologiji 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Metodika nastave hrvatskoga jezika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Metodika nastave književnosti 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Metodološki pristupi književnom tekstu 5 preddiplomski  
Morfologija i tvorba riječi 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Nastavna praksa 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Povijest hrvatskog jezika 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Romantizam, realizam i moderna u hrvatskoj književnosti 5 preddiplomski  
Sintaksa hrvatskog jezika 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Sociolingvistika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Starocrkvenoslavenski jezik 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Stilistika 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Teorija jezika 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Teorija književnosti 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Dijalektološka i jezičnopovijesna istraživanja 5 preddiplomski  
Diplomski rad (diplomski studij-hrvatski) 4 diplomski  
Engleski jezik za potrebe studiranja 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Feminizam i književnost 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Govorničke vještine u nastavi 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Hrvatska hagiografska baština 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Hrvatska i Europa - književne i kulturne veze 6 preddiplomski  
Hrvatska tradicijska kultura u europskom kontekstu 2 diplomski  
Hrvatski za strance A 1 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Hrvatski za strance A 2 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Hrvatsko srednjovjekovlje: jezik i književnost 2 diplomski  
Inojezični hrvatski 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Interpretacija književnog teksta 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Izvanzapadne književne tradicije 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Književnost i Mediteran 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Književnost za mladež u nastavi 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Lektura i korektura 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Mitovi, predaje i legende Hrvata 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Norma i kodifikacija hrvatskoga jezika 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Ortoepija hrvatskoga jezika 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Osnove latinskog jezika 2, 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2, 4
Padežni sustav hrvatskoga standardnog jezika u nastavi 1 diplomski  
Pregled hrvatske kulture i civilizacije 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Stilističke analize lirike i proze 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Toponimija istočne obale Jadrana 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Završni rad - hrvatski jezik i književnost 6 preddiplomski  

Dokumenti

Korisne poveznice

26.01.2021

Odabir izbornih kolegija LJETNOG SEMESTRA u akad. god. 2020./2021.

Studentima će upis kolegija iz ljetnog semestra (obveznih i izbornih) biti omogućen putem studomata od 1. do 4. veljače 2021.

Popis obavijesti