MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Pedagogy of Children with Special Needs and Rights

Code: 120224
ECTS: 6.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Esmeralda Sunko
Lecturers: izv. prof. dr. sc. Esmeralda Sunko - Seminar

pred. Vedrana Vučković - Laboratory exercises
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Laboratory exercises 15
Lectures 30
Seminar 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Training for development of inclusive curriculum and construction of partnership with parents/guardians of children with special needs.
Literature:
  1. .Pregled i mogućnosti zadovoljavanja posebnih potreba djece s teškoćama u odgoju i obrazovanju i skrbi u inkluzivnoj kulturi.
  2. Udžbenik u pet poglavlja postupno vodi čitatelje kroz proces usvajanja pojedinačnih skupova ishoda učenja koji osiguravaju temelje za inicijalno i cjeloživotno učenje odgoja i obrazovanja u inkluzivnom društvu.
  3. Upoznati odrednice za dijagnoze neurorazvojnih poremećaja sa medicinskog modela ( intelektualne onesposobljensoti. komunikacijski poremećaji, poremećaji iz spektra autizmaDeficit pažnje, hiperaktivni poremećaj).
  4. Istaknuti izazovi inkluzivnog odgoja i obrazovanja djece s teškoćama, promišljati o perspektivi obogaćivanja i različitosti u odgoju i obrazovanju, informacije o teorijama učenja na kojima se temelji odgojno obrazovna inkluzija
Optional literature:
  1. Utjecaj politika i filozofskih pravaca na stvaranje vrijednosti i uvjerenja u odnosu na djecu s teškoćama u razvoju.
  2. Zora Zuckerman: Summa pedagogica . inkluzivno obrazovanje učenika s razvojnim teškoćama
  3. Metode otkrivanja predispozicija prema čitanju i pisanju prije odlaska u školu.
  4. Esmeralda Sunko: Pravni okvir odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u Republici Hrvatskoj
Prerequisit for:
Enrollment :
Attended : Developmental Psychology 1
Attended : Developmental Psychology 2
Attended : Pedagogy of Early and Preschool Education 1
Attended : Pedagogy of Early and Preschool Education 2
Attended : Psychology of Early Learning
6. semester
Mandatory course - Regular studij - Undergraduate University Study Programme in Early and Preschool Education
Consultations schedule: