MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

Studentska služba

  dipl.uč. Ines Kurtov Email  
  mag. philol. angl. Ivana Pisac Šumić Email  
  struč.spec.admin.publ. Ivana Selak Email  
  dipl.uč. Antonija Šošić Email  

  OBRASCI

  17.09.2021

  UPUTA O NAČINU POPUNJAVANJA UPLATNICE

  Primatelj: Filozofski fakultet u Splitu, Poljička cesta 35

  IBAN ili broj računa primatelja: HR5124070001100571320

  REDOVITI STUDENTI:

  Model i poziv na broj za upisninu: 00-841 (opis plaćanja: troškovi upisa za akad. god. 2021./2022.)

   – 350,00 kn (ponavljači i studenti viših godina)

  Model i poziv na broj za školarinu: 00-840 (opis plaćanja: troškovi školarine za akad. god. 2021./2022.)

  - školarinu plaćaju samo oni studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili manje od 55 ECTS bodova. Školarina se plaća prema broju ostvarenih ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini, kako je to navedeno u Odluci o utvrđivanju iznosa upisnine, školarina i ostalih naknada u akad. god. 2021./2022.

   

  IZVANREDNI STUDENTI:

  Model i poziv na broj za upisninu: 00-241 (opis plaćanja: troškovi upisa za akad. god. 2021./2022.)  – 350,00 kn (ponavljači i studenti viših godina)

  Model i poziv na broj za školarinu: 00-240 (opis plaćanja: troškovi školarine za akad. god. 2021./2022.)

  - školarina se plaća prema Odluci o utvrđivanju iznosa upisnine, školarina i ostalih naknada u akad. god. 2021./2022.

   

  Popis obavijesti