021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Povijest umjetnosti

1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ikonologija (68304)
Čapeta Rakić, I.
60
45P+15S
1
5.0 Osnove arhitekture i urbanizma (131073)
Peković, Ž.
60
45P+15S
1
4.0 Uvod u likovnu umjetnost (131750)
Babić, K.
60
45P+15S
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Povijest umjetnosti starog vijeka (140303)
Torlak, A.; Staničić Demori, Z.
60
45P+15S
2
5.0 Umjetnost ranog srednjeg vijeka (86745)
Barbarić, V.
75
60P+15S
2
3.0 Umjetnost Rimskog carstva na tlu Hrvatske (131751)
Torlak, A.
45
30P+15S
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Gotička umjetnost (204152)
Čapeta Rakić, I.
45
30P+15S
3
2.0 Romanička umjetnost (204150)
Čapeta Rakić, I.
30
30P
3
6.0 Umjetnost XV. i XVI st. (69251)
Prijatelj Pavičić, I.
75
60P+15S
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Umjetnost XIX. stoljeća-opći problemi i komparativne studije (140304)
Kalčić, S.
75
60P+15S
4
5.0 Umjetnost XVII. i XVIII. stoljeća (69252)
Prijatelj Pavičić, I.
75
60P+15S
4
3.0 Zaštita spomenika (131084)
Peković, Ž.; Babić, K.
45
30P+15S
4
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Suvremena umjetnost (69499)
Prančević, D.
60
45P+15S
5
4.0 Teorija i povijest dizajna (69502)
Kalčić, S.
60
45P+15S
5
5.0 Umjetnost XX. st.-temeljni problemi i kraj modernosti (69498)
Prančević, D.
60
45P+15S
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Teorija likovnih umjetnosti (139961)
Kalčić, S.
60
45P+15S
6
5.0 Vizualne komunikacije (139963)
Kalčić, S.
60
45P+15S
6
1. semestar, 1. godina
ECTS Povijest umjetnosti 1
=> Izborni predmeti studija povijest umjetnosti (I semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik I (67608)
Ninčević, S.
30
15SJ+15P
1
2.0 Talijanski jezik I (67609)
Hace Citra, R.
30
15SJ+15P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Povijest umjetnosti 2
=> Izborni predmeti studija povijest umjetnosti (II semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik II (67612)
Ninčević, S.
30
15SJ+15P
2
2.0 Osnove latinskog jezika (130520)
Dragić, M.; Hrgović, J.
30
30SJ
2
2.0 Talijanski jezik II (67613)
Hace Citra, R.
30
15SJ+15P
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Povijest umjetnosti 3
=> Izborni predmeti studija povijest umjetnosti (III semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik III (67616)
Ninčević, S.
30
15SJ+15P
3
2.0 Skulptura i arhitektura srednjevjekovne hrvatske države (67615)
Babić, K.
15
15P
3
2.0 Talijanski jezik III (67617)
Hace Citra, R.
30
15SJ+15P
3
2.0 Urbanizam srednjevjekovnih komuna (67619)
Peković, Ž.
15
15P
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Povijest umjetnosti 4
=> Izborni predmeti studija povijest umjetnosti (IV semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik IV (67620)
Ninčević, S.
30
15SJ+15P
4
2.0 Talijanski jezik IV (67621)
Hace Citra, R.
30
15SJ+15P
4
5. semestar, 3. godina
ECTS Povijest umjetnosti 5
=> Izborni kolegij za studij povijest umjetnosti (V semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Metode povijesti umjetnosti (131091)
Babić, K.
30
15P+15S
5
2.0 O spomeniku: prostor, oblik, značenje (88043)
Šimat, I.
30
30P
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Povijest umjetnosti 6
=> Izborni kolegij za studij povijesti umjetnosti (VI semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Završni rad - Povijest umjetnosti (88044)
75
75S
6
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ikonologija (68304)
Čapeta Rakić, I.
60
45P+15S
1
5.0 Osnove arhitekture i urbanizma (131073)
Peković, Ž.
60
45P+15S
1
4.0 Uvod u likovnu umjetnost (131750)
Babić, K.
60
45P+15S
1
ECTS Povijest umjetnosti 1
=> Izborni predmeti studija povijest umjetnosti (I semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik I (67608)
Ninčević, S.
30
15SJ+15P
1
2.0 Talijanski jezik I (67609)
Hace Citra, R.
30
15SJ+15P
1
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Povijest umjetnosti starog vijeka (140303)
Torlak, A.; Staničić Demori, Z.
60
45P+15S
2
5.0 Umjetnost ranog srednjeg vijeka (86745)
Barbarić, V.
75
60P+15S
2
3.0 Umjetnost Rimskog carstva na tlu Hrvatske (131751)
Torlak, A.
45
30P+15S
2
ECTS Povijest umjetnosti 2
=> Izborni predmeti studija povijest umjetnosti (II semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik II (67612)
Ninčević, S.
30
15SJ+15P
2
2.0 Osnove latinskog jezika (130520)
Dragić, M.; Hrgović, J.
30
30SJ
2
2.0 Talijanski jezik II (67613)
Hace Citra, R.
30
15SJ+15P
2
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Gotička umjetnost (204152)
Čapeta Rakić, I.
45
30P+15S
3
2.0 Romanička umjetnost (204150)
Čapeta Rakić, I.
30
30P
3
6.0 Umjetnost XV. i XVI st. (69251)
Prijatelj Pavičić, I.
75
60P+15S
3
ECTS Povijest umjetnosti 3
=> Izborni predmeti studija povijest umjetnosti (III semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik III (67616)
Ninčević, S.
30
15SJ+15P
3
2.0 Skulptura i arhitektura srednjevjekovne hrvatske države (67615)
Babić, K.
15
15P
3
2.0 Talijanski jezik III (67617)
Hace Citra, R.
30
15SJ+15P
3
2.0 Urbanizam srednjevjekovnih komuna (67619)
Peković, Ž.
15
15P
3
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Umjetnost XIX. stoljeća-opći problemi i komparativne studije (140304)
Kalčić, S.
75
60P+15S
4
5.0 Umjetnost XVII. i XVIII. stoljeća (69252)
Prijatelj Pavičić, I.
75
60P+15S
4
3.0 Zaštita spomenika (131084)
Peković, Ž.; Babić, K.
45
30P+15S
4
ECTS Povijest umjetnosti 4
=> Izborni predmeti studija povijest umjetnosti (IV semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Engleski jezik IV (67620)
Ninčević, S.
30
15SJ+15P
4
2.0 Talijanski jezik IV (67621)
Hace Citra, R.
30
15SJ+15P
4
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Suvremena umjetnost (69499)
Prančević, D.
60
45P+15S
5
4.0 Teorija i povijest dizajna (69502)
Kalčić, S.
60
45P+15S
5
5.0 Umjetnost XX. st.-temeljni problemi i kraj modernosti (69498)
Prančević, D.
60
45P+15S
5
ECTS Povijest umjetnosti 5
=> Izborni kolegij za studij povijest umjetnosti (V semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Metode povijesti umjetnosti (131091)
Babić, K.
30
15P+15S
5
2.0 O spomeniku: prostor, oblik, značenje (88043)
Šimat, I.
30
30P
5
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Teorija likovnih umjetnosti (139961)
Kalčić, S.
60
45P+15S
6
5.0 Vizualne komunikacije (139963)
Kalčić, S.
60
45P+15S
6
ECTS Povijest umjetnosti 6
=> Izborni kolegij za studij povijesti umjetnosti (VI semestar)
Semestralno opterećenje Sem INFO
10.0 Završni rad - Povijest umjetnosti (88044)
75
75S
6

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj