MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

TALIJANSKI JEZIK III

Šifra: 68039
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andrea Rogošić
Izvođači: doc. dr. sc. Andrea Rogošić - Vježbe iz stranog jezika
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe iz stranog jezika 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Stjecanje jezične kompetencije u pismenom i govornom iskazu, primjena različitih metoda analize teksta, savladavanje gramatičkih pravila i njihova primjena kroz istovremeno upoznavanje talijanske kulture i društva.
1. Futur I. i futur II.
2. Posebni oblici futura
3. Imperfekt
4. Uporaba imperfekta i perfekta
5. Prilog. Komparacija priloga
6. Particip prezenta. Nepravilni glagoli rimanere, condurre, trascorrere,
svolgere
7. Ponavljanje
8. Položaj pridjeva u rečenici.
9. Gerund. Konstrukcija stare + gerundio
10. Nepravilni glagoli cogliere, giungere, chiedere, ridere
11. Odnosne zamjenice che i cui
12. Odnosne zamjenice il quale, la quale
13. Pasiv
14. Nepravilni glagoli correre, proporre, sedere, scegliere
15. Ponavljanje
- navedene gramatičke cjeline popraćene su analizom i prevođenjem
tekstova vezanih za talijansku kulturu i suvremeno društvo.
Literatura:
  1. J. Jernej: Talijanska konverzacijska gramatika
  2. M. Deanović -J. Jernej: Talijansko-hrvatski rječnik
  3. M. Deanović - J. Jernej: Hrvatsko-talijanski rječnik
1. semestar
Učiteljski studij 1 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

3. semestar
Učiteljski studij 3 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

5. semestar
Učiteljski studij 5 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

7. semestar
Učiteljski studij 7 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

9. semestar
Učiteljski studij 9 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: