MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Spekulativne budućnosti

Šifra: 206643
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Brian Daniel Willems
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Brian Daniel Willems - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Studenti uče kako koristiti književne tekstove znanstvene fantastike u promišljanju budućih prikaza ekologije, rase, roda, filozofije i ekonomije. Stječu razumijevanje pojmova iz tog područja, poput kognitivno otuđenje, novum i modulacija, kako bi se pokazao način na koji su stvorene takve spekulativne budućnosti. To se postiže kroz detaljnu analizu književnih tekstova koristeći se pristupima niza suvremenih mislioca iz znanstvene fantastike i drugih područja, poput afro-futurizma, spekulativnog realizma, automatizirane ekonomije, xeno-feminizma, ekologija i akceleracionizma.
Literatura:
 1. Delany, S. R.: Stars in my pocket like grains of sand.
 2. Mieville, C.: Three Moments of an Explosion.
 3. Heinlein, R. A.: The moon is a harsh mistress.
Preporučena literatura:
 1. Suvin, D.: Metamorphoses of science fiction: On the poetics and history of a literary genre.
 2. Womack, Y.: Afrofuturism: The World of Black Sci-Fi and Fantasy Culture.
 3. Shaviro, S.: The Universe of Things: On Speculative Realism.
 4. Davis, W.: Economic Science Fictions.
 5. Willems, B.: Speculative Realism and Science Fiction.
 6. Vint, S.: Science fiction and cultural theory: A reader.
 7. Hopkinson, N.: Midnight robber.
 8. Jones, G. A.: Life: A novel.
1. semestar
Anglistika 1. zimski sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Anglistika (nastavnički smjer)
Anglistika 1. zimski sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Anglistika (prevoditeljski smjer)
Termini konzultacija: