MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Padežni sustav hrvatskoga standardnog jezika u nastavi

Šifra: 185144
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tanja Brešan Ančić
Izvođači: Jelena Đorđević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je kolegija produbiti znanje iz padežnog sustava hrvatskoga standardnog jezika kako bi studenti imali što jasniju predodžbu o odnosima riječi u rečenici. Osposobiti studente za snalaženje u padežnom sustavu hrvatskoga standardnog jezika.
Literatura:
 1. Babić, Stjepan; Brozović, Dalibor: Glasovi i oblici hrvatskoga književnoga jezika
 2. Barić i dr.: Hrvatska gramatika
 3. Marković, Ivan: Uvod u jezičnu morfologiju (odabrana poglavlja)
 4. Silić, Josip; Pranjković, Ivo: Gramatika hrvatskoga jezika
Preporučena literatura:
 1. Babić, Stjepan: Zatvorenost i- sklonidbe u hrvatskome književnome jeziku
 2. Jakobson, Roman: O jeziku (poglavlje: Doprinos općoj teoriji padeža)
 3. Marković, Ivan: Do kosti: imenice hrvatske i sklonidbe
 4. Peti, Mirko: Kojoj skupini imenskih riječi pripadaju pluralia tantum
 5. Pišković, Tatjana: Dvorodne imenice u hrvatskome standardnom jeziku
 6. Pranjković, Ivo: Hrvatska skladnja
 7. Stanić, Milija: Tipovi imeničkih deklinacija našeg jezika
1. semestar
Hrvatski jezik-zimski semestar 1. god (diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (kulturološki smjer)
Hrvatski jezik-zimski semestar 1. god (diplomski studij) - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost (nastavnički smjer)
Termini konzultacija: