MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

PEDAGOŠKA STATISTIKA

Šifra: 68096
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Darko Hren
Izvođači: Bruno Barać - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Auditorne vježbe 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje s osnovnim statističkim pojmovima i postupcima.

SADRŽAJ PREDMETA:
Metodologija i statistika u istraživanjima.
Osnovni pojmovi u statistici. Prikupljanje podataka u istraživanju.
Deskriptivna statistika. Grupiranje podataka.
Tablično prikazivanje rezultata.
Grafičko prikazivanje rezultata.
Mjere središnjih vrijednosti.
Mjere raspršenja rezultata.
Normalna distribucija. Položaj rezultata u grupi.
Inferencijalna statistika. Testiranje hipoteza.
Procjena parametara.
t-test.
hi-kvadrat test.
Korelacija.
Literatura:
  1. Petz, B., Kolesarić, V., Ivanec, D. (2012). Petzova statistika. Jastrebarsko: Naklada Slap.
  2. Bubić, A. (2015). Osnove statistike u društvenim i obrazovnim znanostima. Split: Filozofski fakultet.
Preporučena literatura:
  1. Mejovšek, M. (2007). Metode znanstvenog istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.
  2. Mužić, V. (2004). Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja. Zagreb: Educa.
  3. Milas, G. (2009). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima. Jastrebarsko: Naklada Slap.
7. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Darko Hren:

    prema dogovoru putem elektroničke pošte

    Lokacija: