MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Norma i kodifikacija hrvatskoga jezika

Šifra: 203997
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tanja Brešan Ančić
Izvođači: Jelena Đorđević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
izborni predmet:
Cilj je ovoga kolegija opisati i protumačiti procese koji su doveli do usustavljivanja hrvatskoga standardnoga jezika. Na kolegiju će se opisati odnosi standardnoga i književnoga jezika, norme i kodifikacije. Također će se sustavno opisati uloge jezičnoga planiranja i jezične kulture te iskazati njihov utjecaj na identitet hrvatskoga jezika. Prikazat će se novija povijest hrvatskoga jezika te normativna djela koja su dovela do stvaranja koherentnog sustava standardnoga jezika.
Također će se prikazati različite normativne razine hrvatskoga jezika s posebnim naglaskom na određene normativne neujednačenosti koje danas postoje te prikazati njihova geneza.

Nastavne jedinice:
1. standardni jezik / književni jezik, jezik kao sustav / jezik kao standard (2P+1)
2. norma / kodifikacija (2P+1S)
3. jezično planiranje (3P+1S)
4. hrvatski jezik u geografskom okruženju i purizam (3P+1S)
5. predstandardno razdoblje u razvoju hrvatskoga jezika (3P+1S)
6. standardno razdoblje u razvoju hrvatskoga jezika (3P+1S)
7. hrvatski jezik u drugoj polovici 19. stoljeća (polemike filoloških škola) (3P+1S)
8. usustavljivanje hrvatskoga jezika u Dalmaciji u 19. i 20. stoljeću (3P+1S)
9. normativna djela u prošlosti (2P+1S)
10. normativna djela u 20. i 21. stoljeću (2P+1S)
11. društveni okvir i normiranje hrvatskoga jezika u 20. stoljeću (2P+1S)
12. studentski radovi (2P)
13. studentski radovi (2P)
14. sinteza (1P)
15. sinteza (1P)
Literatura:
  1. Brozović, Dalibor: Neka bitna pitanja hrvatskog jezičnog standarda
  2. Mićanović, Krešimir: Hrvatski s naglaskom. Standard i jezični varijeteti
  3. Samardžija, Marko: Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika
Preporučena literatura:
  1. Haugen, Einar: Blessings of Babel. Bilingualism and Language Planning
  2. Jonke, Ljudevit: Hrvatski književni jezik u 19. i 20. stoljeću
  3. Katičić, Radoslav: Jezikoslovni ogledi
  4. Katičić, Radoslav: Novi jezikoslovni ogledi
  5. Katičić, Radoslav: O standardnom i književnom jeziku
  6. Samardžija, Marko; Pranjković, Ivo: Hrvatski jezik u 20. stoljeću
4. semestar
Hrvatski izborni (preddiplomski ) - 4. semestar - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija: