MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Medijska kultura

Šifra: 120202
ECTS: 3.0
Nositelji: v. pred. dr. sc. Tea-Tereza Vidović Schreiber
Izvođači: v. pred. dr. sc. Tea-Tereza Vidović Schreiber - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s osnovnim oblicima masovnih medija.
Stjecanje obveznih znanja o medijskoj kulturi.
Osposobiti studente za upotrebu medija kao oblikovnog i izražajnog sredstva u odgojnom procesu.
Osposobiti studente za kritičko vrjednovanje medijskih sadržaja.
Media (means of communication).
Media classification: print (newspapers), auditive (radio), audio-visual (TV)
Print media; the concepts and classification (books, newspapers, journals, comic books, posters).
Radio and TV. TV programmes for children.
Key concepts of film discourse.
Film development overview.
Film genres and forms.
Expressive means of film.
Creative aspects of screen presentation (direction, acting, scenography, costumography, make-up, masks, music, tricks).
Film adaptation of a literary work for children.
Steps in the transfer of a literary character into a film.
Animated movie and its sub-forms (cartoon, puppet and collage).
Movies for pre-schoolers (Croatian and foreign authors).
Electronic media.
Seminar:
Writing a seminar essay.
Analysis of media content for pre-schoolers.
Literatura:
 1. Mikić, K.: Stožerni filmovi za djecu (do 12 godina)
 2. Peterlić, A: Povijest filma
 3. Peterlić, A: Osnove teorije filma
 4. Težak, D: Dječji junak u romanu i na filmu
Preporučena literatura:
 1. .
 2. Gilić, N: Filmske vrste i rodovi. Zagreb: AGM; internetsko izdanje 2013. Pristup: http://www.elektronickeknjige.com/gilic_nikica/filmske_vrste_i_rodovi/index.htm.
 3. Gilić, N: Uvod u povijest hrvatskog igranog filma, 2. izdanje.
 4. Glibo, R: Medijska kultura
 5. Ilišin, V., Marinović Bobinac, A. i Radin, F: Djeca i mediji : uloga medija u svakodnevnom životu djece
 6. Kragić, B. i Gilić N: Filmski leksikon
 7. Kurelec, T: Hrvatski igrani film u europskom kontekstu. Hrvatski filmski ljetopis, br. 53.
 8. Studin, N. i Miletić, J: Utjecaj novih medija na pismenost, čitateljske sposobnosti i navike učenika. U: Panajotović, A., Budinčić, V. i Ćuk, M. (ur.). Zbornik radova sa Šeste međunarodne konferencije Fakulteta za strane jezike
 9. Pavičić, J: Trendovi hrvatskog filma
 10. Peterlić, A.: Filmska enciklopedija 1, 2.
 11. Peterlić, A: Iz povijesti hrvatske filmologije i filma
 12. Škrabalo, I: 101 godina filma u Hrvatskoj, Pregled povijesti hrvatske kinematografije
 13. Turković, H.: Znak i film ili kako analizirati film. Filmske sveske. Časopis za teoriju filma i filmologiju, IX (3)
 14. Turković, H: Razumijevanje filma: Ogledi iz teorije filma
 15. .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Dječja književnost
Odslušan : Scenska kultura i lutkarstvo
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: