MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Hrvatske predaje

Šifra: 120162
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tea-Tereza Vidović Schreiber
Izvođači: doc. dr. sc. Tea-Tereza Vidović Schreiber - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s osnovnim oblicima masovnih medija.
Stjecanje obveznih znanja o medijskoj kulturi.
Osposobiti studente za upotrebu medija kao oblikovnog i izražajnog sredstva u odgojnom procesu.
Osposobiti studente za kritičko vrjednovanje medijskih sadržaja.
Ulazne kompetencije: računalna pismenost.

Preduvjeti: odslušani predmeti Dječja književnost i Scenska kultura i lutkarstvo.
Literatura:
 1. Bošković-Stulli, M.: Priče i pričanja. Stoljeća usmene hrvatske proze
 2. Botica, S: Povijest hrvatske usmene književnosti.
 3. Dragić, M: Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti.Fakultetski udžbenik
 4. Marks, Lj: Uvod. Predaja: temelji žanra. Marks, Lj. i Rudan, E. (ur.)
 5. Marks, Lj: Osobit i samosvojan svijet usmene predaje: stara i nova čitanja. Predaja: temelji žanra. Marks, Lj. i Rudan, E. (ur.)
 6. Rudan, E: Motivi usmenih predaja u novijem čakavskom pjesništvu Istre. Riječ, br. 21
 7. Zečević, D: Usmene predaje kao književna organizacija čovjekovog doživljavanja povijesti i prirode. Književnost na svakom koraku. Studije i članci.
Preporučena literatura:
 1. Biti, V: Bajka i predaja. Povijest i pripovijedanje
 2. Dégh, L: Legend and Belief. Dialectics of folklore genre.
 3. Dragić, M: Deset kamenih mačeva
 4. Marks, Lj.: Kad se nebo otvori, biblijske i parabiblijske priče u usmenim predajama
 5. Marks, Lj: Hrvatske narodne pripovijetke
 6. .
 7. Mendeš, B. i Vidović Schreiber, T.-T.: Priče koje nisu htjele zaspati (izbor priča za djecu rane i predškolske dobi)
 8. Rudan, E.: Vile s Učke: žanr, kontekst, izvedba i nadnaravna bića predaja
 9. Vidović Schreiber, T.-T: Suvremene predaje grada Splita. Doktorski rad
 10. Vidović Schreiber, T.-T: Tradicijska kazivanja i scenski izraz djece predškolske dobi. Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja, vol. 64, no. 3,
1. semestar
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 1 - Redovni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: