MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Historiografija ranovjekovnog Mediterana

Šifra: 130994
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Nikša Varezić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj predmeta je upoznavanje s historiografijom ranonovjekovnog Mediterana te s različitim pristupima i naglascima, putem kojih će se s jedne strane pratiti razvoj histopriografije, a s druge uočiti totalitet odnosa na mediteranskim prostorima, bilo da je riječ o društvenim, pomorskim, političkim ili demografskim kretanjima tog turbulentnog razdoblja.
1. Važnost osmanskog napredovanja
2. Interpretacija ranonovjekovnih ratova u historiografiji
3. Različiti pogledi na Lepantsku bitku
4. Uloga ranonovjekovnih gusara u historiografskim interpretacijama
5. Historiografija velikih luka-gradova
6. Odnosi na Levantu
7. Braudelova vizija Mediterana
8. Priča o moru korupcije
9. Norwichevo srednje more
10. Pet mediterana Davida Abulafie
11. More bliskosti
12. Uloga Rusije
13. Napoleonovo doba
14. Historiografija prema pitanju robova
15. Uloga sefarda
Literatura:
  1. Fernand Braudel: Sredozemlje i sredozemni svijet u doba Filipa II.(1,2)
  2. John-Julius Norwich: The Middle sea: A History of the Meditteranean
  3. David Abulafia: The great Sea. A human history of the Meditteranean.
  4. Europa i Islam: Franco Cardini
Preporučena literatura:
  1. Josip Vrandečić: Borba za Jadran u Ranom novom vijeku: mletačko-osmanski ratovi u venecijanskoj nuncijaturi
  2. Daniel Goffman: The Ottoman Empire and Early Modern Europe
  3. Donald Quataert: The Ottoman Emipe 1700 - 1922.
4. semestar
Povijest 4 - Redovni studij - Povijest
Termini konzultacija: