MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Feminizam i književnost

Šifra: 217499
ECTS: 2.0
Nositelji: v. lekt. dr. sc. Josipa Korljan Bešlić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija jest povezati feminističku književnu kritiku s interpretacijom književnog teksta te upoznati studente s najvažnijim postavkama teoretičarki anglosaske i francuske feminističke misli, čije će se implikacije ugraditi u interpretativnu analizu odabranih romana hrvatske književnosti. Cilj je da studenti sami razviju vještine kritičkog razmišljanja te ih primijene u vlastitoj teorijskoj misli.
Literatura:
  1. S. Gilbert, S. Gubar: The madwoman in the atic
  2. L. Irigaray: Ja, ti, mi za kulturu razlike
  3. T. Moi: Seksualna-tekstualna politika
  4. E. Showalter: A literature of their own
  5. V. Woolf: Vlastita soba
Preporučena literatura:
  1. J. Kristeva: Moći užasa
  2. D. Oraić Tolić: Muška moderna i ženska postmoderna
  3. H. SAblić Tomić: Prostori suvremene ženske proze, u Književna republika 3, 5/6
5. semestar
Hrvatski jezik 5 - Redovni studij - Hrvatski jezik i književnost
Termini konzultacija: