MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Dramsko-scenski govor s praktikumom

Šifra: 180375
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova
Izvođači: prof. dr. sc. Anita Runjić-Stoilova - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 15
Predavanja 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj je predmeta upoznavanje studenata s različitim oblicima dramsko-scenskog govornog izražavanja i stvaranja.
Sadržaj predmeta razrađen prema satnici:
Predavanja:
- Govor kao komunikacija. Glas. Pravilno disanje. Tijelo i glas
- Govorno izražavanje
- Vrednote govorenog jezika (jačina tona, kretanje tona, trajanje tona, boja tona, pauziranje)
- Maska i glas
- Stvaranje dramske situacije. Dramski likovi
- Govorna interpretacija umjetničkoga teksta. Osnovni činioci govorne interpretacije
- Odnos interpretatora i publike. Interpretator pred publikom
- Monolog; dijalog
- Recitiranje kao govorna umjetnost. Umjetnost recitacije i gluma. Scenska realizacija poezije
- Interpretativno čitanje
Vježbe:
- Izražajno čitanje (primjeri iz dječje književnosti)
- Recitiranje (primjeri iz dječje književnosti)
- Čitanje po ulogama (primjeri iz dječje književnosti)
- Govorne vježbe
- Slušanje i oponašanje zvukova.
Studenti su dužni:
- aktivno, redovito i konstruktivno sudjelovati u nastavi (studenti su dužni odslušati minimalno 80% predavanja i 80% vježbi)
- poštovati etička i znanstvena načela visokoškolske ustanove
- položiti usmeni ispit
- informirati se o nastavi s koje je izostao kod drugih studenata ili na konzultacijama s profesorom
Sukladno navedenim ishodima učenja te obvezama studenata na kolegiju, zaključna se ocjena temelji na sljedećim elementima:
- položen usmeni ispit - 70%
- praktični rad - 30%
Kriteriji vrednovanja i ocjenjivanja pojedinih elemenata opisani su u repozitoriju kolegija.
Literatura:
  1. Novaković, N.: Govorna interpretacija umjetničkog teksta
  2. Pavličević-Franić, D.: Komunikacijom do gramatike.
  3. (poglavlje Govorna interpretacija pjesničkih tekstova)
  4. Škarić, I.: Temeljci suvremenog govorništva.
Preporučena literatura:
  1. Skok, J.: Razigrane riječi
  2. (samo izabrani dijelovi, koji prate nastavu)
  3. Zalar, I.: Antologija hrvatske dječje poezije
4. semestar
MODUL: Dramsko i lutkarsko izražavanje i stvaranje (4.sem. - RPOO IZV) - Izvanredni studij - Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
Termini konzultacija: