MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Akademsko pisanje

Šifra: 175359
ECTS: 2.0
Nositelji: doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga
Izvođači: doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznati osnovna obilježja argumentacijskih tekstova i pismeno oblikovati takve tekstove.

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet:
Odslušani predmeti Hrvatski jezik 1, Hrvatski jezik 2 i Jezična kultura.

Ulazne kompetencije: napredna razina poznavanja hrvatskoga standardnoga jezika.

Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave:
PREDAVANJA
1. Argumentacijski tekstovi.
2.Vrste argumentacijskih tekstova.
3.Funkcionalnostilska obilježja argumentacijskih tekstova.
4.Funkcionalnostilska obilježja argumentacijskih tekstova.
5.Vrijeme i subjekt teksta
6.Kompozicija argumentacijskih tekstova
7.Kompozicija argumentacijskih tekstova
8.Konektori u argumentacijskim tekstovima
9.Konektori u argumentacijskim tekstovima
10.Citiranje i parafraziranje
11.Sažimanje teksta
12.Proširivanje teksta
13.Popravljanje teskta
14.Uređivanje teksta
15.Vrjednovanje uradaka
Literatura:
  1. Silić, Josip: Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika
  2. Frančić, Anđela, Hudeček, Lana, Mihaljević, Milica: Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku
  3. Oraić Tolić, D: Akademsko pismo: Strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente
Preporučena literatura:
  1. Katnić-Bakaršić, M., Požgaj-Hadži, V.: Izazovi akademskoga diskurza: znanstveni stil Josipa Silića, u knjizi Od fonetike do etike. Zbornik o sedamdesetogodišnjici prof. dr. Josipa Silića, ur. Ivo Pranjković
  2. Pandžić, V: Govorno i pismeno izražavanje u srednjoj školi
  3. Škarić, I: U potrazi za izgubljenim govorom (poglavlja: Govorni i pisani izraz, str. 77-82; Logika u govoru, str. 107-121)
  4. Velčić, M: Uvod u lingvistiku teksta
  5. Visinko, Karol: Jezično izražavanje u nastavi hrvatskoga jezika. Pisanje
  6. Jakobović, Z: Pisanje i uređivanje stručnih i znanstvenih publikacija
  7. Gačić, M: Pisanje u znanosti i struci
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : HRVATSKI JEZIK I
Odslušan : HRVATSKI JEZIK II
Odslušan : JEZIČNA KULTURA
4. semestar
Učiteljski studij 4 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

6. semestar
Učiteljski studij 6 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

8. semestar
Učiteljski studij 8 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij

10. semestar
Učiteljski studij 10 - Redovni studij - Učiteljski studij
Izborni predmet - Redovni studij - Učiteljski studij
Termini konzultacija: