MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Akcijska istraživanja u praksi pedagoga

Šifra: 160450
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Upoznavanje studenata s osnovnom problematikom akcijskih istraživanja i načinima njihove provedbe u odgojno-obrazovnim ustanovama. Razumijevanje svrhe akcijskih istraživanja u kontekstu podizanja kvalitete odgojno-obrazovne prakse i cjeloživotnog učenja odgojitelja, učitelja i stručnih suradnika, te osposobljavanje za uspješno provođenje istih
Literatura:
 1. Bognar, B: Učitelji i učenici akcijski istraživači. U: Puževski, V., Strugar, V. (ur.), Škola danas, za budućnost: znanstveno praktični obzori
 2. Bognar, B: Akcijska istraživanja u školi
 3. Miljak, A: Humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja: model Izvor
 4. Slunjski, E: Kurikulum ranog odgoja: istraživanje i konstrukcija
 5. ERATO: Metodološki vodič za dječje vrtiće
Preporučena literatura:
 1. Jukić, T: Facebook kao medij za aktivno učenje u visokome školstvu. U: Hrvatić, N. i Klapan, A. (ur.) Pedagogija i kultura: teorijsko metodološka određenja pedagogijske znanosti (znanstvena monografija)
 2. Jukić, T: Osposobljavanje studenata predškolskog odgoja za akcijsko istraživanje. U: Bacalja, R. (ur.), Zbornik radova s međunarodnoga znanstveno stručnog skupa Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja.
 3. Jukić, T: Akcijska istraživanja na razini odgojno-obrazovne ustanove
 4. Petrović-Sočo, B: Mijenjanje konteksta i odgojne prakse dječjih vrtića
 5. Sekulić-Majurec, A: Kvantitativni i/ili kvalitativni pristup istraživanju pedagoških fenomena
 6. Šagud, M: Odgajatelj kao refleksivni praktičar
2. semestar
Pedagogija 2.ljetni sem. (diplomski studij) - Redovni studij - Pedagogija
Termini konzultacija: