MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

Afroamerički roman

Šifra: 117720
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Gordan Matas
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Gordan Matas - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij razmatra razvoj afroameričkog romana od njegovih početaka do danas. Istovremeno se studenti upoznaju s periodizacijom afroameričke književnosti, kao i s razvojem afroameričkog pisma od tzv. "slave narratives" pa sve do protestnog pisma, modernizma i postmodernizma, kao i nastanka i razvoja ženskog pisma i kulturalnih studija. Time se pokazuje preokret u afroameričkoj književnosti od rubne i marginalizirane do općeprihvaćene i teoretizirane. Osam romana koji se obrađuju u okviru kolegija imaju za zadatak pokazati specifične promjene i raznovrsne aspekte afroameričkog pisma, kao i različite percepcije afroameričke književnosti tijekom nekoliko stoljeća.
Kriteriji vrednovanja u ECTS bodovima:
-pismeni ispit 2,5
-esej 1
-prisustvovanje na nastavi 1,5
Literatura:
  1. Primarna literatura:
  2. Graham, Maryemma,(ed.). The Cambridge Companion to the African American Novel. (Cambridge: UP, 2004).
    Napier, Winston, (ed.). African American Literary Theory. (New York and London, UP, 2000).
2. semestar
Anglistika 2. ljetni semestar (diplomski studij) - Redovni studij - Anglistika (nastavnički smjer)
Anglistika 2. ljetni semestar (diplomski studij) - Redovni studij - Anglistika (prevoditeljski smjer)
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Gordan Matas:

    Srijeda: 11-12 h

    Lokacija: