MENU
021 32 92 84

Poljička cesta 35, Split

MENU

 

Adresa Odsjeka i lokacije održavanja nastave: Poljička cesta 35, 21000 Split

 

Pročelnica Odsjeka:

izv. prof. dr. sc. Marijana Alujević

marijana@ffst.hr

 

Tajnica Odsjeka:

Margareta Vukojević, prof.

e-mail: mvukojev@ffst.hr

tel: 021/545-584

 

Studentska služba:

adresa: Poljička cesta 35

e-mail: referada@ffst.hr

telefon: 021/545-542

 

Studij talijanskog jezika i književnosti na preddiplomskoj i diplomskoj razini nastaje kao odgovor na obrazovne potrebe lokalne zajednice, geopolitički položaj u regiji te gospodarske trendove grada Splita i županije s naglaskom na turizam i na promicanje kulturne baštine.

Prisutnost studija u zajednici je također mjerljiva i kroz znanstveno – nastavnu djelatnost u koju se uključuju i studenti.  Po završetku diplomskog studija talijanskog jezika i književnosti, magistri/e posjeduju visoku razinu jezičnog znanja te razvijene komunikacijske vještine na talijanskom jeziku, a u stanju su i kompetentno prevesti i/ili interpretirati književne i specijalističke tekstove s talijanskog i na talijanski jezik.

Diplomirani talijanisti osposobljeni su za obavljanje poslova jezičnog posredovanja u gospodarskim subjektima, obrazovnim, upravnim i kulturnim institucijama, rad u medijima i izdavaštvu.

Postojanje dva diplomska studija, nastavničkog i prevoditeljskog, dodana je vrijednost, a program studija talijanskog jezika i književnosti usporediv je sa srodnim talijanističkim studijima na sveučilištima u Republici Hrvatskoj i u Europskoj uniji, što omogućuje nesmetanu mobilnost (outgoing i incoming) studenata.

Nastava se izvodi na talijanskom jeziku, čime se uvjetuje dobro predznanje talijanskog jezika s ciljem što boljeg praćenja nastave i razumijevanja sadržaja kolegija, odnosno postavlja visoke standarde za stjecanje znanja, kao i za kasnije profesionalno usavršavanje.

PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Preddiplomski studij talijanskog jezika i književnosti ustrojava se i izvodi kao redoviti sveučilišni dvopredmetni studij te se slobodno kombinira s drugim dvopredmetnim preddiplomskim studijima na Filozofskom fakultetu u Splitu.

Studij traje tri godine s po dva semestra na godini (ukupno 6 semestara). Jednom godinom studija stječe se 30 ECTS-a, ili sveukupno tijekom studija 90 ECTS-a.

Obveze studenata tijekom studiranja određene su nastavnim programima pojedinih predmeta, a njihove obveze sudjelovanja u nastavi te ritam studiranja i polaganja ispita, kao i veličina skupina za sve nastavne oblike određeni su propisima Filozofskog fakulteta  u Splitu.

Završetkom preddiplomskog studija Talijanski jezik i književnost stječe se titula sveučilišnog prvostupnika/prvostupnice (baccalaureaus/baccalaurea) talijanskog jezika i književnosti (univ.bacc.philol.ital.).

Po završetku preddiplomskog studija prvostupnik / prvostupnica stječe jezične i komunikacijske kompetencije i znanja iz talijanske književnosti i kulture te odgovarajuće vještine potrebne u poslovima institucija javnog i privatnog sektora, u kulturnim (izdavačke kuće, knjižnice, muzeji), gospodarskim i upravnim ustanovama, medijima i turizmu, u Republici Hrvatskoj i u drugim zemljama članicama EU.

Nakon uspješno završene prve razine studija prvostupnik / prvostupnica može na Odsjeku za talijanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Splitu upisati dvopredmetni diplomski studij talijanskog jezika i književnosti nastavnog ili prevoditeljskog usmjerenja. Također, prvostupnik / prvostupnica može upisati i usporedive diplomske studije na drugim sveučilištima u Hrvatskoj i u inozemstvu.

DIPLOMSKI STUDIJ

Diplomski studij moguće je upisati po završetku akreditiranog sveučilišnog preddiplomskog studija Talijanskog jezika i književnost. Pri upisu student treba imati položeno minimalno 90, odnosno 180 ECTS bodova.

Diplomski studij talijanskog jezika i književnosti traje dvije godine, odnosno četiri semestra. Studij ima dva usmjerenja: nastavnički i prevoditeljski. Oba su dvopredmetna studija te se slobodno kombiniraju s drugim dvopredmetnim diplomskim studijima.

Završetkom diplomskog studija Talijanski jezik i književnost stječe se titula magistra/e edukacije talijanskog jezika i književnosti (mag.educ.philol.ital.) ili magistra/e talijanskog jezika i književnosti (mag.philol.ital.). Magistar/magistra ima jezične i komunikacijske kompetencije i znanja iz talijanske književnosti i kulture te odgovarajuće vještine potrebne u poslovima institucija javnog i privatnog sektora, u kulturnim (izdavačke kuće, knjižnice, muzeji), gospodarskim i upravnim ustanovama, medijima i turizmu, u Republici Hrvatskoj i u drugim zemljama članicama EU.

Završetkom nastavničkog smjera diplomskog studija Talijanski jezik i književnost stječe se mogućnost zapošljavanja u osnovnim i srednjim školama, školama za učenje hrvatskog jezika kao stranog, kao i u izdavaštvu, medijima, znanstvenim, kulturnim i gospodarskim ustanovama, u Republici Hrvatskoj i u drugim zemljama članicama EU.

Završetkom prevoditeljskog smjera diplomskog studija Talijanski jezik i književnost stječe se mogućnost zapošljavanja u izdavaštvu, medijima, znanstvenim, kulturnim i gospodarskim ustanovama, u Republici Hrvatskoj i u drugim zemljama članicama EU.


Djelatnici i predmeti

Redoviti profesor u trajnom zvanju

prof. dr. sc. Marina Marasović-Alujević Email 326

Redoviti profesor

prof. dr. sc. Magdalena Nigoević Email  

Izvanredni profesor

izv. prof. dr. sc. Marijana Alujević Email  
izv. prof. dr. sc. Maja Bezić Email  
izv. prof. dr. sc. Snježana Bralić Email 209 ANEKS
izv. prof. dr. sc. Katarina Dalmatin Email 314A
izv. prof. dr. sc. Srećko Jurišić Email 313
izv. prof. dr. sc. Antonela Marić Email Dekanat/326
izv. prof. dr. sc. Nikica Mihaljević Email  

Docent

doc. dr. sc. Antonia Luketin-Alfirević Email 326
doc. dr. sc. Andrea Rogošić Email 326

Viši lektor

v. lekt. Maja Bilić Email  
v. lekt. Renata Hace Citra Email 209
v. lekt. Danijel Tonkić Email 209

Lektor

lekt. Cinzia Guardigli Email  

Naslovni asistent

Jelena Bućan Email  
Naziv Semestar Studij Vanjski URL INFO
Fonologija i morfologija talijanskog jezika 2 preddiplomski  
Glotodidaktika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Jezične kompetencije u nastavničkoj i prevoditeljskoj praksi I 1 diplomski  
Jezične kompetencije u nastavničkoj i prevoditeljskoj praksi II 2 diplomski  
Jezične kompetencije u nastavničkoj i prevoditeljskoj praksi III 3 diplomski  
Jezik i društvo 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Književni pokreti i autori u Italiji od Arkadije do verizma 5 preddiplomski  
Leksikologija i leksikografija talijanskog jezika 3 preddiplomski  
Metodika nastave talijanskog jezika 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Pjesničke škole i velikani srednjovjekovne talijanske književnosti 3 preddiplomski  
Posredovanje u jeziku i kulturi 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Povijesna gramatika talijanskog jezika 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Povijest talijanskog jezika 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Praktikum i školska praksa 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Pregled dometa talijanske književnosti - modul 1 2 preddiplomski  
Pregled dometa talijanske književnosti-modul 2 3 preddiplomski  
Prevođenje književnog teksta- kontrastivna analiza 3 diplomski  
Prevođenje poslovnih dokumenata 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Prevođenje stručnih tekstova 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Semantika 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Sintaksa talijanskog jezika 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Talijanska književnost od humanizma i renesanse do Arkadije 4 preddiplomski  
Talijanska književnost XX. stoljeća 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Talijanski jezik III - modul 1 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Talijanski jezik III - modul 2 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Talijanski jezik II-modul 1 3 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Talijanski jezik II-modul 2 4 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Talijanski jezik I- modul 1 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Talijanski jezik I - modul 2 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Tehnike prevođenja 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Tekst i diskurs 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Teorijsko proučavanje talijanske književnosti 1 preddiplomski  
Uvod u analizu književnog teksta 2 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Uvod u talijanski jezik i lingvistiku 1 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Znanost o prevođenju 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Diplomski rad (diplomski studij-talijanski) 4 diplomski  
Diplomski rad (diplomski studij-talijanski) 4 diplomski  
Hrvatsko-talijanska komparativna književnost 3 diplomski  
Hrvatsko-talijanska kontrastivna analiza 3 diplomski  
Hrvatsko-talijanski jezični dodiri u Dalmaciji 2 diplomski  
Književnost romantizma na talijanskom jeziku u Dalmaciji 2 diplomski  
Kritika prevođenja 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Leksik u nastavi talijanskog jezika 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Odabir i priprema nastavnih materijala za podučavanje i učenje talijanskoga jezika 3 diplomski  
Pirandellova proza 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Povijest talijanskog teatra i dramske književnosti 1 diplomski  
Prevođenje esejistike 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Romanska filologija 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Romanski jezik (Španjolski jezik 1) 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Romanski jezik (Španjolski jezik 2) 4 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 4
Semantika (izborni) 3 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 3
Standardna i upotrebna norma talijanskog jezika 5 preddiplomski  
Suvremeni talijanski jezik 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Talijanska književnost i film 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Talijanska književnost od neorealizma do kraja XX. stoljeća 6 preddiplomski  
Talijanska kultura i društvo 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Talijanska novela 2 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 2
Talijanska proza od neoavangarde do danas 3 diplomski  
Talijanski leksik kroz stoljeća 5 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 5
Talijanski roman u razdoblju postmodernizma 3 diplomski  
Teorije komunikacijskih procesa 6 preddiplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 6
Uvod u talijansku onomastiku 1 diplomski  
Engleski jezik:
Semestri nastave: 1
Završni rad - talijanski jezik i književnost 6 preddiplomski  

Dokumenti

Korisne poveznice

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 50 od 64
Stranica 1 od 2
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Odgoda nastave kod v. lektora Danijela Tonkića Objavljeno 30. 11. 2022. u 08:33
[^] ODSUTNOST PROF. DR. SC. MAGDALENE NIGOEVIĆ Objavljeno 7. 11. 2022. u 08:41
[^] Odsutnost prof. dr. sc. Magdalene Nigoević Objavljeno 24. 10. 2022. u 09:03
[^] XXII. TJEDAN TALIJANSKOG JEZIKA U SVIJETU - predavanja u Splitu Objavljeno 21. 10. 2022. u 13:41 Uređeno: 21. 10. 2022. u 13:42
[^] XXII. SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO "l'ITALIANO E I GIOVANI" 17 - 22 OTTOBRE 2022 Objavljeno 15. 10. 2022. u 18:08
[^] Obavijest o početku prijava ispita ljetnog semestra Objavljeno 10. 6. 2022. u 13:11
[^] Otvaranje izložbe Primo Levi - Biografski strip 14. ožujka 2022. Objavljeno 3. 3. 2022. u 18:23
[^] Prijava teme završnog/diplomskog rada Objavljeno 14. 1. 2022. u 11:03
[^] Stručno usavršavanje za nastavnike talijanskog jezika Objavljeno 18. 10. 2021. u 12:55
[^] Partecipanti al concorso di scrittura creativa Objavljeno 14. 10. 2021. u 14:44 Uređeno: 14. 10. 2021. u 14:45
[^] Giornata di studio per insegnanti di italiano Objavljeno 13. 10. 2021. u 08:05
[^] Raspored primanja studenata prve godine Objavljeno 20. 9. 2021. u 07:58 Uređeno: 20. 9. 2021. u 08:00
[^] FROM DANTE TO THE PRESENT DAY: DISEASE OUTBREAKS, EPIDEMICS AND PANDEMICS IN LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE Objavljeno 16. 3. 2021. u 16:18 Uređeno: 16. 3. 2021. u 16:20
[^] Popisi studenata po predmetima Objavljeno 24. 2. 2021. u 13:45 Uređeno: 15. 3. 2021. u 10:09
[^] Odabir izbornih kolegija LJETNOG SEMESTRA u akad. god. 2020./2021. Objavljeno 26. 1. 2021. u 11:20
[^] Prijava tema završnih i diplomskih radova Objavljeno 25. 1. 2021. u 08:28
[^] Popis studenata 2. godine diplomskog studija po predmetima Objavljeno 2. 10. 2020. u 12:33 Uređeno: 6. 10. 2020. u 09:01
[^] Popis studenata 1. godine diplomskog studija po predmetima ZAJEDNIČKE OSNOVE Objavljeno 2. 10. 2020. u 12:32 Uređeno: 5. 10. 2020. u 10:11
[^] Popis studenata 1. godine diplomskog studija po predmetima Objavljeno 2. 10. 2020. u 12:31 Uređeno: 5. 10. 2020. u 11:33
[^] Popis studenata 3. godine preddiplomskog studija po predmetima Objavljeno 2. 10. 2020. u 11:30 Uređeno: 13. 10. 2020. u 07:54
[^] Popis studenata 2. godine preddiplomskog studija po predmetima Objavljeno 2. 10. 2020. u 11:29 Uređeno: 16. 10. 2020. u 10:27
[^] Obavijest za studente koji su u ovoj ak.god. upisali predmet/e iz prošle ak.god. Objavljeno 29. 9. 2020. u 12:05
[^] Popis studenata 1. godine preddiplomskog studija po predmetima Objavljeno 25. 9. 2020. u 11:31 Uređeno: 14. 10. 2020. u 09:42
[^] Gostujuća predavanja akademika Mladena Machieda na odsjeku za talijanski jezik i književnost Objavljeno 16. 5. 2019. u 12:25
[^] ERASMUS+: GOSTUJUĆA PREDAVANJA PROF. DR. SC. FRANCISCA JOSÉ RODRÍGUEZ MESA SA SVEUČILIŠTA U CORDOBI Objavljeno 6. 5. 2019. u 13:23
[^] ERASMUS+: Predavanja profesora Antonia Sorelle 8. i 9.5. Objavljeno 6. 5. 2019. u 09:19
[^] Gosutjuće predavanje - Ana Badurina (FFZG) Objavljeno 3. 4. 2019. u 14:23
[^] Poziv za sudjelovanje u psiholingvističkom istraživanju talijanskog jezika u sklopu projekta Europske unije Objavljeno 10. 12. 2018. u 15:06 Uređeno: 11. 12. 2018. u 08:40
[^] Upis kolegija sa zajedničke liste izbornih predmeta Objavljeno 3. 10. 2018. u 08:36
[^] Poziv na kongres Humor i Mediteran Objavljeno 8. 6. 2018. u 10:05 Uređeno: 8. 6. 2018. u 12:27
[^] Stipendije za ljetnu školu u Ateni Objavljeno 10. 5. 2018. u 08:54
[^] Gostujuća predavanja izv. prof. dr. sc. Laure Toppan sa Sveučilišta Lorraine Objavljeno 8. 5. 2018. u 08:54 Uređeno: 8. 5. 2018. u 08:54
[^] Ponuda stručne prakse na Sveučilištu u Macerati Objavljeno 4. 5. 2018. u 15:58
[^] STIPENDIJE REPUBLIKE ITALIJE Objavljeno 27. 4. 2018. u 13:07
[^] Predavanje o prevođenju - doc. dr. sc. Snježana Husić Objavljeno 5. 3. 2018. u 08:06
[^] Obavijest - kolegij Talijanski jezik 2 - modul II Objavljeno 23. 2. 2018. u 09:43
[^] izv. prof. dr. sc. Magdalena Nigoević - promjena termina konzultacija Objavljeno 6. 2. 2018. u 15:36 Uređeno: 6. 2. 2018. u 15:36
[^] Kako i zašto se prijaviti na Erasmus+ Objavljeno 5. 2. 2018. u 10:15
[^] Natječaj za mobilnost u ak. god. 2018/19 Objavljeno 18. 1. 2018. u 10:34
[^] Prijave za stažiranje u Europskoj komisiji Objavljeno 8. 1. 2018. u 13:26
[^] Talijanski institut u suradnji sa Kinotekom Zlatna vrata organizira Tjedan suvremenog talijanskog filma u Kinoteci od 21.11.-25.11. (projekcije svih filmova će biti sa hrvatskim titlovima,u 20:00, ulaz besplatan) Objavljeno 21. 11. 2017. u 09:32
[^] Metodika nastave talijanskog jezika - otkazivanje nastave 9. studenog 2017. Objavljeno 9. 11. 2017. u 11:35 Uređeno: 9. 11. 2017. u 11:36
[^] Tjedan talijanskog jezika u svijetu 2017. Objavljeno 11. 10. 2017. u 09:47
[^] Gostujuća predavanja akademika Mladena Machieda u ponedjeljak 22.5. i utorak 23.5. Objavljeno 17. 5. 2017. u 11:42 Uređeno: 17. 5. 2017. u 11:44
[^] Predstavljanje knjige Objavljeno 13. 5. 2017. u 20:57 Uređeno: 13. 5. 2017. u 20:59
[^] Nastava kod dr.sc. Antonie Luketin Alfirević Objavljeno 13. 4. 2017. u 17:55 Uređeno: 13. 4. 2017. u 17:56
[^] Gostujuće predavanje 25.4.2017. Objavljeno 12. 4. 2017. u 19:26 Uređeno: 13. 4. 2017. u 10:32
[^] Gostujuće predavanje 24.4.2017. Objavljeno 12. 4. 2017. u 19:21 Uređeno: 12. 4. 2017. u 19:26
[^] Erasmus studentice Dajana Ilić i Katarina Jurišić-Sokić -ambasadorice našeg Fakulteta u Italiji Objavljeno 12. 3. 2017. u 12:33 Uređeno: 12. 3. 2017. u 12:33
[^] Poziv na predavanje Why the Roma?: Projections of Otherness in South Slavic Film Objavljeno 6. 7. 2016. u 09:35