MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Pedagogy of Children with Special Needs

Code: 185061
ECTS: 4.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Esmeralda Sunko
Lecturers: izv. prof. dr. sc. Esmeralda Sunko - Seminar
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 30
Seminar 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Literature:
  1. Udžbenik u pet poglavlja postupno vodi čitatelje kroz proces usvajanja pojedinačnih skupova ishoda učenja koji osiguravaju temelje za inicijalno i cjeloživotno učenje.
  2. Smjernice za izradu individualiziranih postupaka u redovitim i posebnim programima za učenike s teškoćama u razvoju.
  3. www. ffst.unist.hr/wp-content/uploads/2019/o1/zbornik_2019_finalno-2.pdf.
  4. Prikaz kako politike i filozofski pravci utječu su na stvaranje vrijednosti i uvjerenja šire društvene zajednice prema djeci s teškoćama u razvoju.
  5. Ayres, J. .: Dijete i senzorna integracija ,
  6. Biondić, Ivan: Integrativna pedagogija
Optional literature:
  1. Obrazovna inkluzija kroz semantički diferencijal, kontraverze i pedagošku etiku.
  2. Kroz pregled vlastitih istraživanja urednica i njeni suautori prati se razvoj istraživačke prakse na području inkluzije u Hrvatskoj
Prerequisit for:
Enrollment :
Passed : Basics of Developmental Psychology
Passed : Basics of Pedagogy
5. semester
Mandatory course - Regular studij - Integrated Undergraduate and Graduate University Programme in Teacher Education
Consultations schedule: