MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Norm and codification

Code: 203997
ECTS: 3.0
Lecturers in charge: doc. dr. sc. Tanja Brešan Ančić
Lecturers: Jelena Đorđević - Seminar
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 30
Seminar 15
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Cilj je ovoga kolegija opisati i protumačiti procese koji su doveli do usustavljivanja hrvatskoga standardnoga jezika. Na kolegiju će se opisati odnosi standardnoga i književnoga jezika, norme i kodifikacije. Također će se sustavno opisati uloge jezičnoga planiranja i jezične kulture te iskazati njihov utjecaj na identitet hrvatskoga jezika. Prikazat će se novija povijest hrvatskoga jezika te normativna djela koja su dovela do stvaranja koherentnog sustava standardnoga jezika.
Također će se prikazati različite normativne razine hrvatskoga jezika s posebnim naglaskom na određene normativne neujednačenosti koje danas postoje te prikazati njihova geneza.
Literature:
  1. Brozović, Dalibor: Neka bitna pitanja hrvatskog jezičnog standarda
  2. Mićanović, Krešimir: Hrvatski s naglaskom. Standard i jezični varijeteti
  3. Samardžija, Marko: Norme i normiranje hrvatskoga standardnoga jezika
Optional literature:
  1. Haugen, Einar: Blessings of Babel. Bilingualism and Language Planning
  2. Jonke, Ljudevit: Hrvatski književni jezik u 19. i 20. stoljeću
  3. Katičić, Radoslav: Jezikoslovni ogledi
  4. Katičić, Radoslav: Novi jezikoslovni ogledi
  5. Katičić, Radoslav: O standardnom i književnom jeziku
  6. Samardžija, Marko; Pranjković, Ivo: Hrvatski jezik u 20. stoljeću
4. semester
Hrvatski izborni (preddiplomski ) - 4. semestar - Regular studij - Croatian Language and Literature
Consultations schedule: