MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Language Culture

Code: 68122
ECTS: 5.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Gordana Laco
Lecturers: doc. dr. sc. Anđela Milinović Hrga - Speaking exercises
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Speaking exercises 30
Lectures 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Literature:
 1. S. Babić, B. Finka, M. Moguš, Hrvatski pravopis, Školska knjiga, Zagreb, 52000. (V., prerađeno izdanje), 62002., 72003., 82004.
  S. Babić, M. Moguš, Hrvatski pravopis: usklađen sa zaključcima Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika, Školska knjiga, Zagreb, 12010., 22011.
  Slavko Pavešić, Stjepko Težak, Stjepan Babić, Oblici hrvatskoga književnog jezika (Morfologija), u Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika, Nacrti za gramatiku, HAZU, Zagreb, 1991.
  R. Katičić, Sintaksa hrvatskoga književnog jezika, Nacrt za gramatiku, HAZU, Zagreb, 1991.
  J. Silić, Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika, Disput, Zagreb, 2006.
Optional literature:
 1. A. Antoš, Osnove lingvističke stilistike, Zagreb, 1972.
  Dulčić, M., Govorimo hrvatski, Hrvatski radio i Naprijed, Zagreb, 1997.
  A. Frančić, L. Hudeček, M. Mihaljević, Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2006.
  Jezik, časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb.
  R. Katičić, Novi jezikoslovni ogledi, Školska knjiga, Zagreb, 1986.
  J. Melvinger, Leksikologija (skripta), Osijek, 1984., 1990.
  Rječnik hrvatskoga jezika, Leksikografski zavod Miroslav Krleža i Školska knjiga, Zagreb, 2000.
  I. Škarić, U potrazi za izgubljenim govorom, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
  Škiljan, D., Pogled u lingvistiku, Naklada Benja, Rijeka, 1994.
  S. Težak, Hrvatski naš svagda(š)nji, Školske novine, Zagreb, 1990.
  S. Težak, Hrvatski naš osebujni, Školske novine, Zagreb, 2000.
  S. Težak, Hrvatski naš (ne)podobni, Školske novine, Zagreb, 2004.

  http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopisi_podrucje&id_podrucje=49 (Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske, područje jezikoslovlja)
Prerequisit for:
Enrollment :
Passed : Croatian Language 1
3. semester
Mandatory course - Regular studij - Integrated Undergraduate and Graduate University Programme in Teacher Education
Consultations schedule: