MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Croatian Legends

Code: 120162
ECTS: 3.0
Lecturers in charge: v. pred. dr. sc. Tea-Tereza Vidović Schreiber
Lecturers: v. pred. dr. sc. Tea-Tereza Vidović Schreiber - Seminar
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 15
Seminar 15
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Familiarisation with the features of the genre and training for field work. Reference to intertextuality of oral narratives and written literature, as well as reference to the present of oral narratives in everyday life.
1. Genre system of Croatian oral tradition.
2. Oral narratives vs. fairy tales and legends.
3. Forms of oral narratives (memorate, fabulate, chronicate).
4. Theme categorisation of oral narratives: historical, demonologic/mythical and ethiological.
5. Style features of oral narratives.
6. Intertextuality of oral narratives and written literature with special attention to Croatian authors.
7. Contemporary oral narratives and their style features.
Literature:
 1. Bošković-Stulli, M.: Priče i pričanja. Stoljeća usmene hrvatske proze
 2. Botica, S: Povijest hrvatske usmene književnosti.
 3. Dragić, M: Poetika i povijest hrvatske usmene književnosti.Fakultetski udžbenik
 4. Marks, Lj: Uvod. Predaja: temelji žanra. Marks, Lj. i Rudan, E. (ur.)
 5. Marks, Lj: Osobit i samosvojan svijet usmene predaje: stara i nova čitanja. Predaja: temelji žanra. Marks, Lj. i Rudan, E. (ur.)
 6. Rudan, E: Motivi usmenih predaja u novijem čakavskom pjesništvu Istre. Riječ, br. 21
 7. Zečević, D: Usmene predaje kao književna organizacija čovjekovog doživljavanja povijesti i prirode. Književnost na svakom koraku. Studije i članci.
Optional literature:
 1. Biti, V: Bajka i predaja. Povijest i pripovijedanje
 2. Dégh, L: Legend and Belief. Dialectics of folklore genre.
 3. Dragić, M: Deset kamenih mačeva
 4. Marks, Lj.: Kad se nebo otvori, biblijske i parabiblijske priče u usmenim predajama
 5. Marks, Lj: Hrvatske narodne pripovijetke
 6. .
 7. Mendeš, B. i Vidović Schreiber, T.-T.: Priče koje nisu htjele zaspati (izbor priča za djecu rane i predškolske dobi)
 8. Rudan, E.: Vile s Učke: žanr, kontekst, izvedba i nadnaravna bića predaja
 9. Vidović Schreiber, T.-T: Suvremene predaje grada Splita. Doktorski rad
 10. Vidović Schreiber, T.-T: Tradicijska kazivanja i scenski izraz djece predškolske dobi. Školski vjesnik : časopis za pedagoška i školska pitanja, vol. 64, no. 3,
1. semester
Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 1 - Regular studij - Undergraduate University Study Programme in Early and Preschool Education
Consultations schedule: