MENU
+385 21 32 92 84

Poljička cesta 35, Split, Croatia

Action research in the practice of educators

Action research in the practice of educators

Code: 160450
ECTS: 3.0
Lecturers in charge: izv. prof. dr. sc. Tonća Jukić
Take exam: Studomat
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 15
Seminar 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
To familiarize students with the basic problems of action research and the ways of its implementation in educational institutions. Understand the purpose of action research in the context of raising the quality of educational practice and in context of lifelong learning of educators, teachers and professional associates. To enable students for conducting action research.
Literature:
 1. Bognar, B: Učitelji i učenici akcijski istraživači. U: Puževski, V., Strugar, V. (ur.), Škola danas, za budućnost: znanstveno praktični obzori
 2. Bognar, B: Akcijska istraživanja u školi
 3. Miljak, A: Humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja: model Izvor
 4. Slunjski, E: Kurikulum ranog odgoja: istraživanje i konstrukcija
 5. ERATO: Metodološki vodič za dječje vrtiće
Optional literature:
 1. Jukić, T: Facebook kao medij za aktivno učenje u visokome školstvu. U: Hrvatić, N. i Klapan, A. (ur.) Pedagogija i kultura: teorijsko metodološka određenja pedagogijske znanosti (znanstvena monografija)
 2. Jukić, T: Osposobljavanje studenata predškolskog odgoja za akcijsko istraživanje. U: Bacalja, R. (ur.), Zbornik radova s međunarodnoga znanstveno stručnog skupa Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja.
 3. Jukić, T: Akcijska istraživanja na razini odgojno-obrazovne ustanove
 4. Petrović-Sočo, B: Mijenjanje konteksta i odgojne prakse dječjih vrtića
 5. Sekulić-Majurec, A: Kvantitativni i/ili kvalitativni pristup istraživanju pedagoških fenomena
 6. Šagud, M: Odgajatelj kao refleksivni praktičar
2. semester
Pedagogija 2.ljetni sem. (diplomski studij) - Regular studij - Pedagogy
Consultations schedule: